OVERZICHT DOSSIERS

BESTE DEFENSIE IS PREVENTIE (I.03)

Van de 20ste naar de 21ste eeuw:


DE BESTE DEFENSIE IS PREVENTIE


Als de 20ste eeuw ons iets leert dan is het wel dat het militaire apparaat geen geschikt instrument is om geweld en oorlogen te voorkomen. De beste defensie is preventie. Te zeer richten we ons op symptoombestrijding: het aanpakken of bestrijden van de uitwassen. Preventie vraagt om een fundamentele / wezenlijke aanpak. Het geweld dient aangepakt te worden. Hierin zit een dilemma, omdat veel mensen hun heil zoeken bij een zekere mate aan geweld dat hen moet verdedigen tegen het (eventuele) geweld van anderen. Geweld zou ons dus 'vrede en veiligheid' moeten bieden, maar naar haar aard en wezen zal het dit nooit doen. Hoogstens schijnbaar. Geweld bezit geen vreedzame en veilige potentie. Het is een kracht, een energie, die gericht is op uitschakelen en onderdrukken, op schade toebrengen aan de ander. Geweld (fysiek, psychisch, structureel) is de grootste moordenaar ter wereld, en tegengeweld zal ons hiervan niet kunnen bevrijden. Het bevestigt en versterkt zichzelf alleen. Hoe meer we los komen van geweld, des te meer we de geweldloze kracht versterken, die naar haar aard en wezen wel 'vrede en veiligheid' in zich heeft. Het is een kracht die mensen samen brengt en onrecht corrigeert zonder de ander schade toe te brengen; een kracht die ieder van ons voelbaar en herkenbaar in zich heeft en ons direct goed doet. Het is veelzeggend dat mensen massaal op de vlucht gaan voor geweld, terwijl ze massaal samenkomen voor geweldloze manifestaties. Wat kunnen we elkaar, op de drempel van de 21ste eeuw en van het nieuwe millennium, beter wensen dan het afbouwen van het geweld dat we als mensen en samenlevingen nog in ons hebben, en het opbouwen van geweldloze kracht die ons duurzame vrede en veiligheid brengt, en ingezet kan worden voor het directe welzijn van iedereen. Hetgeen waarin je investeert ontwikkelt zich. Wim Robben (Afsluitende tekst van Geweldloos Actief thema-nummer: Lokale, nationale en internationale conflicthantering. Zie over dit thema-nummer het artikel 'Conflicthantering: lokaal, nationaal, internationaal' op webpagina I.02.)

WEB200I.03