GEWELDLOZE KRACHT

GEWELDLOZE KRACHT (WEB44)


GEWELDLOZE KRACHT


Kwartaalblad voor een Cultuur van Vrede en Geweldloze Weerbaarheid van de
Stichting voor Actieve Geweldloosheid (SVAG)
Postbus 137, 8000 AC Zwolle
-
met NIEUWSBRIEF PLATFORM VREDESCULTUUR als middenkatern

*zie: Webmagazine Geweldloze Kracht
**zie: www.vredescultuur.nl

========================================

Inhoud juli/september-nummer 2006:
- Desmond Tutu: “We hebben elkaar nodig”
- Marshall Rosenberg in Nederland
- Interview met Hans Feddema: “Wie het geweld goedpraat zet het subtiel in gang”; Annet de Kruijf
- Internethulp voor ouders: “Opvoeden in verbondenheid”; Maurice Hardy
- Tijdschrift Educare
- Samenkomst van 3 miljoen mensen bij “25 jaar ‘Art of Living’”
- Étienne de La Boétie (+ 1550): “Hoe laten we ons door een tiran onderdrukken?”, Henk bij de Weg
- April Carter: Directe actie als democratisch strijdmiddel; Henk bij de Weg
- We overvragen de aarde; Wim Robben
- Het Footprint Manifest
- Wijziging machtspolitiek kan Israël doen overleven; Hans Feddema
- Israëliërs en Palestijnen vormen organisatie van “Strijders voor Vrede”
- Vijf jaar na 11 september; Leonard Kater en Wim Robben
- Gandhi: 100 jaar Sarvodaya
- All Win-bijeenkomsten
- Scheveningen, 21 september 2006: Internationale Dag voor de Vrede ‘PLANET PEACE’
- Als een kind…..
- Wat vindt u: de vijf belangrijkste oorzaken van geweld
Middenkatern:
Nieuwsbrief Platform Vredescultuur
- Inleidende tekst: Ank Muller
- Salon International des Initiatives de Paix; Jan Schaake
- Mythen doorzien, cultuur veranderen; Evert Huisman
- Vredesweek 2006 “De ander dat ben jij”
- ‘Geen ontwikkelingswerkers met een geweer’

-------------------

Inhoud april-nummer 2006:
- Marco Borsato: “Ieder kan iets positiefs in gang zetten”
- War Child Nederland
- Vrede; Freek de Jonge
- Geef nieuwe Nederlanders tijd om hun draai te vinden; Hans Feddema
- Verzoeningspetitie wegens sportprenten
- Coretta Scott King (1927-2006): “Haar geweldloze visie wankelde nooit”; Wim Robben
- Rosa Parks (1913-2005)
- “We stierven omdat onze vaders logen”; Hans Feddema
- Burgerlijke ongehoorzaamheid: de visie van José Bové; Henk bij de Weg
- Bewust Communiceren; Deepak Chopra
- Gespreksbijeenkomst Zutphen in teken van “Het Communicatie Café”
- Justine Mol
- Actieplan tegen geweld
- Nieuw in Geweldloze Kracht
- Gespreksbijeenkomst ‘Geweldloos Actueel’: 9 juni in Leiden
Middenkatern:
Nieuwsbrief Platform Vredescultuur
- Inleidende tekst; Jan Schaake
- Rest idem als in dec.nummer 2005.

-------------------

Inhoud december-nummer 2005:
- Mensen Bouwen aan Vrede
- People Building Peace Nederland
- Marshall Rosenberg in Nederland
- Is 'religieus geweld' wel religieus? Hans Feddema
- Website van Hans Feddema
- Thich Nhat Hanh in Nederland
- Israëlische zieken krijgen organen van overleden Palestijnse jongen
- 'Dries is voor mij een wondermens'; in memoriam prof. Andries van Dantzig door prof. Jan Willems
- Actiegroep RAAK
Middenkatern:
Nieuwsbrief Platform Vredescultuur**
- Inleidende tekst; Jan Schaake
- 4 februari 2006: 'Laat het geweld uit wijken'
- Actieplan tegen Geweld van kabinet............ en vanuit een Vredescultuur
- Boek 'People Building Peace II'
-------------------
Inhoud oktober-nummer 2005:
- Het geschenk in de pijn; Wim Robben
- Geweldsdenken?; Hans Feddema
- Leefstijl voor Jongeren
- Moeten kinderen dit zien?
- Naar de eeuwige vrede; Evert Huisman
- Volharden in vrede
- Marshall Rosenberg: 'Geweldloze communicatie: een taal van het leven'
- AI-Opener Trainingen
- Sophie Scholl: de laatste dagen; Khe Siang Loo
- Gespreksbijeenkomst 'Geweldloos Actueel' - Zutphen, 11 november 2005
Middenkatern:
Nieuwsbrief Platform Vredescultuur**
- Inleidende tekst; Jan Schaake
- Lokaal vredes- en veiligheidsbeleid
  en de Gemeenteraadsverkiezingen in 2006
- Het charme-offensief
- Nieuw materiaal vredescultuur

Inhoud juli-nummer 2005:
- Nobelprijs: 1000 Vrouwen voor Vrede
- Bertha von Suttner; Henk bij de Weg
- Zijn pacifisten doetjes? Een reactie van Wim Robben*
- Geuzenpenning voor Tibetaanse Volk
- Actie voor de Panchen Lama*
- Hiroshima/Nagasaki-herdenking; 6 augustus
- NEAG-Nieuwsbrief
- Ku Klux Klan-voorman na 41 jaar veroordeeld
- Vakantierust; Hans Feddema
- Geen liefdadigheid maar gerechtigheid! Wim Robben
- Dank voor uw ondersteuning
Middenkatern:
Nieuwsbrief Platform Vredescultuur**
- Inleidende tekst; Jan Schaake
- Samenwerken aan een Vredescultuur
- Lidmaatschap Nonviolent Peaceforce
- Deelname aan het EN.CPS (European Network for Civil Peace Services)
- Deelname aan het GPPAC (Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict)
- Deelname aan het GAAndeweg-proces (Global Action Agenda-proces)
- Boekaankondiging "Zij stonden op - perspectieven voor wereldburgers in de 21ste eeuw"
- Internationale Vredesbrigades
----------------------
Inhoud april-nummer 2005:
- Vergeven - Verzoenen
- Tentoonstelling Vergeven - Verzoenen; Leo de Groot
- Geweldloosheid Nu; Hans Feddema
- De rol van communicatie tegen repressie*; Henk bij de Weg
- VN-Conferentie "Preventie van Gewapende Conflicten"
- Laat EU geen 'Klein Amerika' gaan spelen; Hans Feddema
- Goede voeding vermindert geweld*; Wim Robben
- 'Positief Opvoeden' voor iedere ouder; Wim Robben
- NEAG-Nieuws*
- Aqeela Sherrills in Nederland*
- Briefwisseling Bin Laden en Gandhi*
- Wat doet de Stichting voor Actieve Geweldloosheid
- Belangrijkste activiteiten SVAG
- Website Dossiers
- Hans Feddema hielp vissersdorp op Sri Lanka*
- Geweldloos Actief wordt Geweldloze Kracht
- Gespreksbijeenkomst 'Geweldloos Actueel' (27 mei)
Middenkatern:
Nieuwsbrief Platform Vredescultuur**
- Inleidende tekst; Jan Schaake
- 29 april: "GAAndeweg II: een stap verder"
- 10 juni: "Vredesbeweging uit het defensief"
- 11 juni: "Naar een duur- en vreedzame toekomst"
- Geweld: Macht of Onmacht? Ontmoeting met en van het Platform Vredescultuur
- Tussentijdse evaluatie Vredescultuur

(Met ingang van de 40ste jaargang is de vroegere naam van ons Kwartaalblad Geweldloos Actief veranderd in GEWELDOZE KRACHT.)

(WEB44)