LINKS

HOMEPAGE

 

A) Platform voor een Cultuur van Vrede
en Geweldloosheid voor de Kinderen van de Wereld
Blad: Nieuwsbrief Platform Vredescultuur (tevens middenkatern van 'Geweldloze Kracht')

www.vredescultuur.nl

Deelnemende organisaties:

* Doopsgezinde Vredesgroep
www.doopsgezind.nl
(klik op 'info over...' en dan op 'vredesberaad')

* Europees Centrum voor Conflictpreventie (ECCP)
Blad: Conflict Prevention Newsletter
www.conflict-prevention.net

* Euro's voor Vrede
Blad: Euro's voor Vrede Nieuwskrant
www.eurosvoorvrede.nl

* Franciscaanse Vredeswacht
Blad: Signaal
www.franciscaansevredeswacht.nu

* Humanistisch Vredesberaad (HVB)
Blad: Vredeskoerier 't Kan Anders / Kernwapens Weg!
www.humanistischvredesberaad.nl

* Kerk en Vrede
Blad: Vredesspiraal
www.kerkenvrede.nl


* Museum voor Vrede en Geweldloosheid
www.vredesmuseum.nl

* Nederlands Expertisecentrum Alternatieven voor Geweld (NEAG)
Blad: NEAG's Digitale Nieuwsbrief

www.neag.nl


* PAIS (Vereniging 't Kan Anders)
Blad: Vredeskoerier 't Kan Anders / Kernwapens Weg!

www.vredesbeweging.nl


* Peace Brigades International (PBI) Nederland
Blad: PBI Nieuwsbrief
www.peacebrigades.nl


* Pedagogen voor de Vrede Blad: Tijdschrift voor Vredesopvoeding
www.pedagogen.news-letter.nl


* Quaker Vredescommissie
Blad: De Vriendenkring
www.quakers.nu/


* Stichting EMMA Centrum voor Wereld, Vrede en Milieu
www.emma-utrecht.nl

* Stichting voor Actieve Geweldloosheid (SVAG)
Blad: Geweldloze Kracht
Middenkatern: Nieuwsbrief Platform Vredescultuur
www.geweldlozekracht.nl (= website)
www.samenvoorvrede.nl (= webblad).

* Vrouwen voor Vrede
Blad: Nieuwsbrief Vrouwen voor Vrede
www.vrouwenvoorvrede.nl

* Werkgroep TV-geweld
www.tvgeweld.nl


* Women's International League for Peace and Freedom (WILPF) Nederland
www.vrouwen.net/wilpfB) Verwante organisaties en initiatieven

C) Buitenlandse organisaties en initiatieven

Initiatief COmpetentieBevordering Agressiebeheersing (ICOBA)
www.icoba.be

D) Diverse organisaties en initiatieven

- B), C), D) volgen spoedig -