MIJN MENING

 

MIJN MENING

Graag vernemen we uw mening over actieve geweldloosheid, bijvoorbeeld in relatie tot een of meer actuele kwesties, of voorbeelden uit uw eigen leven.
Zie voor een selectie van ontvangen reacties: 'mijn mening - reacties'.
Als we uw reactie of visie in ons blad Geweldloze Kracht willen opnemen vragen we u daar eerst per email toestemming voor. [Copy-data: 10 mei (juni-nr.); 10 aug. (sept.nr.); 10 nov. (dec.nr.); 10 febr. (maart-nr.]
Hartelijk dank voor uw inbreng!

Recente actuele kwesties:
* Hoe agressie en zinloos geweld aanpakken?
* Onderwijsvak 'omgangskunde' invoeren?
* Terreur: is er een geweldloos antwoord?
* Investeren in Europees leger of in vredesteams?
* Israël - Palestina: is er een oplossing?

Stuur je / uw mening via:   info@geweldloosactief.nl  (Vermeld in het desbetreffende vakje een 'subject", bovenaan in de mail onderstaande gegevens en als de reactie voltooid is, klikt U op 'send' om de mail te versturen).

Ingezonden door:

Naam:

Adres:

Postcode / Woonplaats:

Email:

Ik reageer op het onderwerp:

Mijn reactie:

 

(WEB80)