OVERZICHT DOSSIER DUURZAAM SAMENLEVEN (N.O1)

OVERZICHT DOSSIERS

(WEB200N.01)

Overzicht Dossier Duurzaam Samenleven

N.02 Duurzaam Samenleven: inleiding (is in voorbereiding)
N.03 Handvest van de Aarde.

Informatie over en tekst van het "Handvest van de Aarde" / "The Earth Charter": mondiale waarden en principes voor een duurzame toekomst. (ong. 10 pag.) Uitgewerkt in vier hoofdthema's:

1) respect en zorg voor alle levensvormen;
2) ecologische integriteit;
3) sociale en economische rechtvaardigheid;
4) democratie, geweldloosheid en vrede.
    Sinds 2000 internationaal erkend Handvest, ondersteund door organisaties in 65 landen.

 

(WEB200N.01)