VREDESCULTUUR
HOMEPAGE

VREDESCULTUUR

Op 1 januari 2001 is het 'Decennium voor een Cultuur van Vrede en Geweldloosheid' (2001-2010) begonnen. De 'Nobelprijswinnaars voor de Vrede' deden hiertoe een oproep en de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft dit unaniem overgenomen. Via de VN-organisatie UNESCO wordt hier in alle landen op basis van projecten aan gewerkt. In aansluiting hierop besloot de Wereldraad van Kerken tot een 'Oecumenisch Decennium voor het Overwinnen van Geweld' (2001-2010).
In Nederland geeft de Raad van Kerken hier invulling aan via het project: 'Geweld Niet Gewild; Kerken voor Veiligheid en Vrede'. Vanuit Vredesorganisaties in Nederland kwam het initiatief om de krachten te bundelen via de oprichting van een 'Platform voor een Cultuur van Vrede en Geweldloosheid'.


(WEB20)