ONDERWERPEN /PERSONEN/ OVERZICHT B.01
A Thema's B Personen C Organisaties D Besprekingen E Actuele Informatie

 

WEB100.B1.02 Ter inleiding, Personen van ‘Centrum’ en ‘SVAG’, 30 juni 2008

TER INLEIDING: PERSONEN ‘CENTRUM’ EN ‘SVAG’ (B1.02)

Door: Wim Robben

Wie waren de mensen die gedurende langere tijd nauw betrokken zijn geweest bij het werk van het “Centrum voor Geweldloze Weerbaarheid” (1966 - 1991) en de “Stichting voor Actieve Geweldloosheid” (1976 – heden)?
De volledige lijst van betrokkenen zal in de honderd lopen, maar een kleiner aantal mensen heeft inhoudelijk en/of organisatorisch een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstand-koming en voortzetting van de activiteiten van “Stichting / Centrum ter bevordering van studie, vorming en training in geweldloze weerbaarheid” (“het Centrum” genoemd), welke in 1966 werd opgericht. Uit deze Stichting ontstond in 1976 de Stichting Voorlichting Actieve Geweldloosheid (“SVAG”). In 1991 fuseerden beide Stichtingen als “Stichting voor Actieve Geweldloosheid”.

Aanleiding
In verband met het 40-jarig bestaan van de Stichting (in 2006) werd op 24 maart 2007 een landelijke lustrumbijeenkomst gehouden in Amersfoort. In het kader van dit lustrum ontvingen Wiggert Platvoet, en postuum Toos en Wim Onderstal, de Gandhi Vredesduif uit blijk van waardering voor hun betrokkenheid (gedurende ongeveer 40 jaar) bij het werken aan geweldloze weerbaarheid en actieve geweldloosheid. Traditiegetrouw werd er altijd een, ten dele biografisch, artikel geschreven over de inzet van degene(n) die de Gandhi Vredesduif kreeg. Dat gebeurde dus ook ditmaal.
Bovendien verscheen de brochure “40 jaar Stichting voor Actieve Geweldloosheid (1966-2006); ontstaan / activiteiten en gebeurtenissen / bestuur en werkgroepen”, welke een god overzicht gaf van degenen die bij de Stichting betrokken waren of nog altijd zijn.

Keuze
Naar aanleiding van deze twee artikelen en de brochure ontstond het idee om ook over andere nauw betrokkenen bij de Stichting iets te schrijven. Nu immers zou het nog mogelijk zijn om met henzelf of degenen die dicht bij hen stonden te spreken. Dit bracht de vraag met zich mee wat het criterium zou dienen te zijn om over iemand een artikel te schrijven. De belangrijkste twee aspecten werden: a) men is gedurende langere tijd (ong. 20 of meer jaar) nauw betrokken geweest bij het werk van het “Centrum” en/of de “SVAG” (in bestuur, werkgroep of organisatie) en/of b) men heeft gedurende langere tijd (ong. 10 jaar of meer) een belangrijke inhoudelijke bijdrage aan het werk en/of het gedachtegoed van het “Centrum” en/of de “SVAG” (in bestuur, werkgroep of organisatie) gegeven. Voor drie van hen (Evert Huisman, Lia Boetes en Wim Onderstal) geldt dat hun partners ook in bepaalde mate betrok-ken zijn geweest bij de activiteiten van de Stichting, reden om ook hen bij de vermeldde personen te noemen en in het artikel over hen te schrijven.
Op basis hiervan werd het onderstaande overzicht gemaakt (in volgorde van het jaar waarin men bij “Centrum” en/of “SVAG” betrokken raakte) en werd een begin gemaakt met het schrijven van de artikelen. De serie begint echter met een overzichtsartikel over degenen die tussen 1963 en 1968 de basis legden voor de organisatie, voor zover over hen informatie achterhaald kon worden, en degenen die daarna hieraan verder in belangrijke mate hun bijdrage gaven.

Overzicht

B1.03 Nauw betrokken personen bij het “Centrum voor Geweldloze Weerbaarheid”
(1966 - 1991) en de “Stichting voor Actieve Geweldloosheid” (1976 – heden) ( blz.)

B1.04 Evert en Wil Huisman ( blz.) = in bewerking

B1.05 Otto en Lia Boetes-Ridder (5 blz.)

B1.06 Jan Ouweltjes (4 blz.)

B1.07 Toos en Wim Onderstal (7 blz.)

B1.08 Wiggert Platvoet (3 blz.)

B1.09 Benno Houweling (8 blz.)
“Niet klagen, maar er wat aan

B1.10 Wim Robben (= in bewerking)

B1.11 Hans Veldhuis (= in bewerking)

B1.12 Jaap Pilanen (5 blz.)
“Hoe ga je met elkaar vreedzamer om? Ook dat
is van belang om te leren!”
(WEB100B1.02)