ONDERWERPEN /PERSONEN/ OVERZICHT B.01
A Thema's B Personen C Organisaties D Besprekingen E Actuele Informatie

WEB100.B1.03 Nauw betrokken personen van ‘Centrum’ en ‘SVAG’, juni 2008

B1.03 Nauw betrokken personen bij het “Centrum voor Geweldloze Weerbaarheid”
(1966 - 1991) en de “Stichting voor Actieve Geweldloosheid” (1976 – heden)

Op initiatief van Evert Huisman uit Zwolle, die daartoe op 20 november 1962 aan 25 personen een voorstel stuurde, werd op 2 februari 1963 een bijeenkomst belegd om in Nederland een “studie- en trainingscentrum voor geweldloze actie” op te richten. Aan dit eerste overleg namen 18 mensen deel en werd er een “Commissie van Voorbereiding over de opzet van een vormings- en trainings-centrum voor geestelijke weerbaarheid en geweldloze actie” gevormd. Deze Commissie bestond uit 7 leden, namelijk:

Dhr.H.Baarslag / Rotterdam.

Mw. (Lia) L.Boetes-Ridder / Heiloo: wordt secretaris van deze Commissie tot juni 1965

Pater B.J.Dodenbier / Aalbeek (Limburg)

Dhr. (Cor) C.Hoek / IJmuiden

Dhr. (Evert) E.A.Huisman / Zwolle

Dhr. (Jan) J.Ouweltjes / Heiloo: wordt vanaf juni 1965 secretaris van deze Commissie

Dhr. (Cees) C. le Pair / Leiden

Later ontstond ook nog een ‘Toetsingscommissie’ met wisselende leden en een ‘Raad van Advies’.

In de jaren tussen 1963 en 1966 werden de eerste trainingen gegeven en werd een foto-brochure voorbereid die bij de oprichting verscheen met als titel “Geweldloos Actief”.

In februari 1966 verscheen het 1ste nummer van ‘Centrumnieuws’, als “communicatie-middel binnen de groep van bestuursleden, raad van advies, cursisten, oud-cursisten, belangstellenden en begunstigers”, schrijft redactie-secretaris Wim Onderstal (Arnhem), die deze eerste nieuwsbrief samen met Evert Huisman (Zwolle) verzorgt, terwijl het secretariaatsadres bij Jan Ouweltjes (Heiloo) is.

Op 14 september 1966 wordt de “Stichting ter bevordering van Studie, Vorming en Training in Geweldloze Weerbaarheid” opgericht. Het eerste bestuur bestaat uit:

E.A.Huisman voorzitter

J. Ouweltjes secretaris

H.Casper jr. penningmeester

en de leden:

L.Boetes- Ridder

Pater A.G.Dekker o.p.

Pater J.P.Dodenbier s.m.a.

A.Duivendak / Alphen a/d Rijn

W.A.Harms

C.Hoek

T.H.Koornwinder

J.W.C. Onderstal / Arnhem

Er is bovendien een Raad van Advies met 16 leden waarvan een groot aantal uit de voormalige Toetsingscommissie komt.

Tijdens de eerste vergadering van het bestuur van de Stichting (20 januari 1967) wordt besloten het “studie-, vormings- en trainingswerk” te delegeren aan het ‘Centrum voor Geweldloze Weerbaarheid’ waarvoor een eigen Centrumbestuur benoemd wordt. Al snel wordt de organisatie door de betrokkenen ‘het Centrum’ genoemd, en ook het periodiek blijft verschijnen onder de naam ‘Centrumnieuws’.

In het eerste Centrumbestuur hebben zitting:

Evert Huisman (voorzitter)

H.Caspers (penningmeester)

Jan Ouweltjes (secretaris): tot februari 1969 secretaris*

F.Benedictus

W.Faassen

Wim Onderstal

Mej.E.Tichelaar

H.Zonnenberg.

*in februari 1969 wordt Lia Boetes-Ridder “koördinator” van het Centrum en neemt zij het werk van Jan Ouweltjes over. Wim (Wiggert) Platvoet wordt secretaris. Ton Bosman neemt het redactie-secretariaat over van Wim Onderstal.
Het landelijk adres van Stichting / Centrum gaat van het huisadres van Jan Ouweltjes in Heiloo naar een Postbus in Heiloo (die door Lia Boetes geleegd wordt).

Op 1 maart 1970 huurt het Centrum een ruimte in het pand waar het M.L.King-centrum gevestigd is (Binnenkant 46 in Amsterdam), waar het secretariaat gevestigd wordt. In augustus 1970 krijgt het Centrum een binnenvaartschip aangeboden dat aan de Binnenkant aangemeerd wordt en de naam Gaja (Aarde) draagt. Na een opknapbeurt (o.a. door Wim Platvoet en Benno Houweling) wordt het in gebruik genomen als ontmoetings- en vergaderruimte, en als woonruimte van Wim Platvoet die de beheerder wordt. Ook het secretariaat verhuist naar de boot.

In oktober 1970 rond Lia Boetes haar werk als “koördinator” van het Centrum af, omdat zij tijd wil vrijmaken voor het trainingswerk. De Postbus in Heiloo wordt opgeheven en gevestigd als Postbus 137 in Amsterdam.

In november 1971 wordt Jan Velterop voorzitter, en gaat Evert Huisman uit het Dagelijks Bestuur.
Ton Bosman draagt het het redactie-secretariaat over aan Carel Staas.

In oktober 1972 treedt een nieuw DB aan met: Jan Velterop (voorzitter), Evert Huisman (secretaris), Jan Ouweltjes (penningmeester). Men noemt zich BAS (Bestuur, Administratie, Secretariaat). Het secretariaat verhuist van Amsterdam naar Zwolle, waar ook een Postbus 137 verkregen wordt. Elke twee manden worden er “Kerngroep-bijeenkomsten georganiseerd voor de actieve medewerkers.

Vanwege de moeizame samenwerking in het BAS treedt het DB in april 1974 af. Er wordt een “interim-BAS” gevormd met Hans Veldhuis als voorzitter.

Omdat dat ook niet functioneert wordt, in augustus 1974, Carel Staas voorzitter. Zowel Evert Huisman als Lia Boetes trekken zich terug uit het Stichtingsbestuur.

In november 1974 wordt er een nieuw DB gevormd: Carel Staas (voorzitter), Gerard Holzmann (secretaris), Jan Ouweltjes (penningmeester), Benno Houweling (lid). Wim Robben neemt het redactie-secretariaat over van Carel Staas.

Op 14 september 1976 wordt de SVAG: Stichting Voorlichting Actieve Geweldloosheid” opgericht.

Half januari 1977 trekken Beate Oestreicher (voorzitster) en Gerard Holzmann (secretaris) zich terug uit het DB. Benno Houweling en Jan Ouweltjes nemen tijdelijk het DB waar.

In juni 1977 wordt een nieuw DB gevormd: Hans Veldhuis (voorzitter), Benno Houwelng (secretaris), Kees Lampers (penningmeester), Wim Platvoet (lid).

Omdat Wim Robben voor een jaar gaat een reis naar Noord-Amerika en Azië maken (van juli 1977 – juli 1978) neemt Kees Lampers tijdelijk het redactie-secretariaat over.

In september 1977 wordt het nieuwe adres van het Centrum “Postbus 4098” in Amsterdam, terwijl de SVAG “Postbus 137” in Zwolle overneemt.

De “kerngroep”, die van eind 1972 tot juni 1979 als “vergadering van de Centrum-medewerkers” heeft gefunctioneerd, wordt opgeheven.

Op 19 september 1983 overlijdt Hans Veldhuis, de voorzitter van het Centrum die tussen 1977 en 1983 een centrale rol speelde, op 40-jarige leeftijd.

Eind 1983 / begin 1984 wordt een nieuw DB gevormd: Bas Moll (voorzitter), Wim Onderstal (secretaris), Jan Schoorl (penningmeester), Benno Houweling (lid).

Eind 1986 bestaat het Stichtingsbestuur uit: Bas Moll (voorzitter), Wim Onderstal (secretaris), Jaap Pilanen (penningmeester), Wim Robben (DB-lid), Benno Houweling, Harcourt Klinefelter, Wiggert (Wim) Platvoet, Carel Staas.

….. nog vervolgen

 

(WEB100.B1.03)