OVERZICHT DOSSIERS

 

STRATEGIEčN VOOR VOORKOMEN VAN CONFLICTEN (I.11) WEB200I.11

HET ONTWIKKELEN VAN EFFECTIEVE STRATEGIEËN VOOR HET VOORKOMEN VAN CONFLICTEN

Om een land in de richting van een duurzame vrede te bewegen zijn er beleidsinterventies nodig gebaseerd op het stadium en de oorzaken van het conflict, de primaire doeleinden ervan en het tijdsperspectief voor handelen. Ook zijn er uitvoeringsstrategieën nodig om conflicten te voorkomen en vrede op te bouwen.
Een strategie om conflicten te voorkomen en te matigen kan in acht stappen verdeeld worden:

1. Ga na wat de nationale scheidslijnen zijn
Conflictpreventie en conflictmatiging lopen niet via algemene patronen. Om een land in de richting van een duurzame vrede te bewegen moet er eerst een duidelijk inzicht zijn in de bronnen en aard van de lokale conflicten.

2. Geef doeleinden aan
Beleidsmakers moeten strategische prioriteiten kiezen en aangeven wat ze met de conflictpreventie willen bereiken.

3. Bepaal wat de nationale behoeften en taakstellingen zijn
Beleidsmakers moeten precies aangeven wat de sleutelsectoren voor het beleid zijn waarop men zich moet concentreren en wat men moet doen om de gespecificeerde doeleinden te bereiken.

4. Kies de gereedschappen
Beleidsmakers moeten de combinatie van beleidsmogelijkheden bepalen die elk doel vereist, waarbij ze een oordeel geven welke inspanningen van de mensen zelf of van buitenaf schadelijk zijn en welke positief kunnen werken. Tevens moeten ze aangeven waar nieuwe initiatieven leemtes kunnen vullen.

5. Identificeer de uitvoerende partners
Beleidsmakers moeten bepalen welke interne en externe partners het beste de beleidsinterventies kunnen uitvoeren in het licht van de sterke en zwakke punten van de uitvoerende persoon of instantie.

6. Tijdsinterventies
Beleidsmogelijkheden varieren naar het stadium van het conflict; sommige moeten zorgvuldig in een bepaalde volgorde uitgevoerd worden om het bedoelde effect te bereiken.

7. Gecoördineerde reacties
Het cošrdineren van regionale en internationale reacties geeft het maximale resultaat, terwijl het de kans minimaliseert degenen die interveni‘ren het conflict erger maken. Het nauwkeurig bepalen van de verantwoordelijkheden en mandaten van de actoren kan ertoe bijdragen dat schaarse bronnen een maximaal resultaat opleveren.

8. Planning van de vertrek-strategie
Conflictpreventie-strategie‘n moeten voor het gehele tijdsverloop gepland worden. Met betrekking tot derde partijen moeten criteria aangegeven worden wanneer zij zich kunnen terugtrekken.

* Overgenomen uit: 'Preventing and mitigating violent conflict: An abridged practitioner's guide', Creative Associates International, mei 1997. Website: www.caii-dc.com/ghai biedt een interactief middel met hyperlinks om conflicten te analyseren en reacties voor te bereiden. (Bron: 'Prevention and Management of Violent Conflicts, an international directory - 1998 edition'; blz.38; Uitgever: European Platform for Conflict Prevention and Transformation, Postbus 14069, 3508 SC Utrecht.)

Gepubliceerd in:
Kwartaalblad Geweldloos Actief, Postbus 137, 8000 AC Zwolle.

(WEB200I.11)