OVERZICHT DOSSIERS

 

PRINCIPES VAN DE VEELSPOREN-DIPLOMATIE (I.13) WEB200I.13

DE TWAALF PRINCIPES VAN VEELSPOREN-DIPLOMATIE VAN HET 'INSTITUUT VOOR VEELSPOREN-DIPLOMATIE'*

1. Relaties
het opbouwen van sterke interpersoonlijke en intergroepsrelaties via de structuur van de samenleving.
2. Lange termijn-verplichting
een voortdurende betrokkenheid aangaan met mensen en met processen die soms pas na jaren vrucht opleveren.

3. Culturele samenwerking
respect voor de culturele wijsheid van alle partijen en verwelkomen van de creatieve interactie van verschillende culturele gewoontes.
4. Partnerschap
samenwerkingsprocessen zo inrichten dat er met lokale partijen en andere instellingen en verbanden samengewerkt kan worden.
5. Verschillende technologieën
gebruik maken van een verscheidenheid aan technologie‘n, voor zover geschikt, en nieuwe methoden ontwikkelen, indien nodig, om aan de unieke behoeften van elke situatie tegemoet te komen.

6. Ondersteuning
partijen bijstaan bij het nemen van verantwoordelijkheid voor hun eigen dromen en voor wat ze als hun bestemming zien.
7. Krachtig worden
mensen helpen krachtig te worden, zodat ze zelf veranderingen en transformaties in hun samenleving tot stand kunnen brengen.
8. Actie-onderzoek
leren van alles wat we doen en deze kennis met anderen delen.
9. Uitnodiging
het systeem binnengaan waar we daartoe uitgenodigd worden en er een open deur is.

10. Vertrouwen
relaties van wederzijds vertrouwen opbouwen en laten zien dat we ons om anderen bekommeren.
11. Betrokkenheid
erkennen dat we, zodra we een systeem binnengaan, hiervan een uniek deel uitmaken en een betrokken, meelevende en betrouwbare partner zijn.
12. Transformatie
veranderingen stimuleren op het diepste niveau van de overtuigingen, veronderstellingen en waarden, alsmede van de gedragingen en structuren.

*Institute for Multi-Track Diplomacy, 1819 H Street, NW, Suite 1200, Washington DC 20006, USA (http://www.igc.apc.org/imtd). Nieuwsbrief: PeaceBuilder. (Bron: Conflict Prevention Newsletter, Vol.2 - Nr.3; okt.1999; blz.2; Uitg.: European Platform for Conflict Prevention, Postbus 14069, 3508 SC Utrecht.)

Gepubliceerd in:
Kwartaalblad Geweldloos Actief, Postbus 137, 8000 AC Zwolle.

(WEB200I.13)