OVERZICHT DOSSIERS

AGENDA VOOR VREDE (I.14) WEB200I.14

AGENDA VOOR VREDE EN GERECHTIGHEID VOOR DE 21E EEUW

Van 11 - 15 mei 1999 vond in het Congrescentrum in Den Haag de internationale conferentie 'The Hague Appeal for Peace' (HAP) plaats. Hierbij waren betrokken: ongeveer 10.000 deelnemers (waarvan 1500 onder de 25 jaar) van 1000 organisaties uit 100 landen. Als basis voor het takenpakket van de Haagse Vredesconferentie werd de 'Agenda voor Vrede en Gerechtigheid voor de 21ste eeuw' opgesteld, welke bestaat uit de volgende 50 punten:

DE OORZAKEN VAN OORLOG AANPAKKEN / EEN CULTUUR VAN VREDE OPBOUWEN

1) Bevorder educatie voor vrede, mensenrechten en democratie
2) Ga de nadelige effecten van globalisering tegen
3) Bevorder het duurzame en rechtvaarige gebruik van de natuurlijke hulpbronnen
4) Hef het kolonialisme en neokolonialisme op
5) Ban de intolerantie uit met betrekking tot ras, etniciteit, religie en geslacht
6) Bevorder rechtvaardigheid en respect tussen mannen en vrouwen
7) Bescherm en respecteer kinderen en jongeren
8) Bevorder internationale democratie en een rechtmatig mondiaal bestuur
9) Verkondig actieve geweldloosheid
10) Stop op locaal niveau het geweld in de samenleving
11) Mobiliseer wereldreligies om de 'cultuur van geweld' te veranderen in een 'cultuur van vrede en gerechtigheid'

INTERNATIONALE WETGEVING EN INSTELLINGEN VOOR HUMANITAIR RECHT EN MENSENRECHTEN

12) Bevorder de mondiale campagne voor het instellen van een Internationaal Hof voor Strafzaken
13) Stimuleer een hechte samenwerking tussen de samenvallende terreinen van humanitair recht en mensenrechten
14) Breidt de ondersteuning uit voor internationale Tribunalen voor de berechting van misdaden tegen de mensheid
15) Voer de universele rechtspraak uit voor universele misdaden, voortbouwend op het 'Pinochet-precedent'
16) Hervorm en breidt de rol van het Internationaal Gerechtshof uit, om tot een allesomvattend systeem van mondiale gerechtigheid te komen
17) Verbeter de bescherming, en zorg voor het herstel, van de slachtoffers van gewapende conflicten
18) Stop het geweld tegen vrouwen tijdens gewapende conflicten
19) Stop het gebruik van kindsoldaten
20) Help de slachtoffers door verkrachters voor het gerecht te brengen
21) Bescherm verdedigers van mensenrechten, humanitaire werkers en degenen die onrecht signaleren
22) Train gemeenschaps-organisaties om nationale, regionale en internationale mechanismen te gebruiken ter handhaving van het internationaal recht
23) Bevorder de toegenomen publieke kennis, educatie en begrip voor het internationaal humanitair recht en de mensenrechten
24) Neem de bescherming van mensenrechten op in conflictpreventie, conflictoplossing en herstelprogramma's
25) Ontwikkel, lerend van hun succes en hun fouten, de instelling van Waarheidscommissies en van politieke amnestie
26) Stel een universeel en doeltreffend systeem van 'Habeas Corpus' (het persoonlijk voor de rechter brengen van een gearresteerde om de reden van de gevangenneming te laten vaststellen) in
27) Onderwerp oorlogvoering aan democratische controle

VOORKOMEN, OPLOSSEN EN TRANSFORMEREN VAN GEWAPENDE CONFLICTEN

28) Versterk de locale capaciteiten van conflicthantering en vredesopbouw
29) Versterk de rol van de Verenigde Naties om vrede te handhaven
30) Geef prioriteit aan 'Vroegtijdige Waarschuwing' en 'Vroegtijdige Reactie'
31) Bevorder de training van professionele burgervredesteams
32) Verbeter het gebruik van sancties
33) Versterk de mechanismen voor humanitaire interventie
34) Ontwikkel het proces van vredesopbouw
35) Bevorder dat jonge mensen innerlijk krachtiger worden
36) Ondersteun het recht op zelfbeschikking van de niet in de VN vertegenwoordigde volken
37) Versterk de samenwerking tussen burgerorganisaties
38) Versterk de regionale en sub-regionale capaciteiten voor vredesopbouw
39) Benadruk veelsporen-diplomatie
40) Benut de media als een aktief hulpmiddel om tot vredesopbouw te komen
41) Bevorder 'conflict effect-beoordeling' ('conflict impact assessment') met betrekking tot politiek beleid

ONTWAPENING EN MONDIALE VEILIGHEIDS-AGENDA

42) Start een Mondiaal Actieplan om oorlogvoering te voorkomen
43) Démilitariseer de wereldeconomie door het verminderen van militaire budgetten en dit geld in te zetten voor mondiale veiligheidsprogramma's
44) Onderhandel over, en onderteken, een internationaal verdrag voor het uitbannen van nucleaire wapens
45) Voorkom de verspreiding en het gebruik van conventionale wapens, inclusief lichte wapens en geweren, en waarborg de persoonlijke veiligheid
46) Onderteken het 'Verdrag tegen Landmijnen' en voer dit uit
47) Voorkom de ontwikkeling en het gebruik van nieuwe wapens en nieuwe militaire technologieën, inclusief een verbod op het gebruik van verarmt uranimun en de ontwikkeling van wapens in de ruimte
48) Stimuleer mondiale ondrsteuning en uitvoering van het 'Verdrag tegen Biologische Wapens' en het 'Verdrag tegen Chemische Wapens'
49) Houdt landen en bedrijven verantwoordelijk voor de gevolgen van de militaire productie, het testen ervan, en de aantasting van het milieu en de gezondheid
50) Start een burgerbeweging voor de afschaffing van oorlog.

Bron: Peace Matters; Newsletter of the Hague Appeal for Peace; vol.2 / issue 2; blz.18; september 1999. Uitgegeven door: Hague Appeal for Peace, c/o IALANA, Anna Paulownastraat 103, 2518 BC Den Haag; tel.: 070-3634484. Email: hap@ialana.org Internationaal adres: Hague Appeal for Peace, 777 UN Plaza - 3rd floor, New York, NY 10017 USA; email: hap@haguepeace.org; website: www.haguepeace.org

Gepubliceerd in:
Kwartaalblad Geweldloos Actief, Postbus 137, 8000 AC Zwolle.

(WEB200I.14)