OVERZICHT DOSSIERS

THEMANUMMER (WEB200L.02)

'GEWELDLOZE KRACHT: KERN VAN DE WERELDRELIGIES' (L.02)

VOORWOORD
Er is een wereld die in ieder van ons leeft. Een wereld van liefde, vrede, geluk, geweldloosheid en harmonie, die echt goed voelt. Een wereld die we soms ervaren en waar we allen zo naar verlangen. Maar er is ook een andere wereld die het tegendeel hiervan is. Een wereld vol gruwelijk onrecht en afschuwelijk geweld waar we slachtoffers en/of dienaren van zijn. Dit roept om een diep doorvoelen van wat ons overkomt of wat we in stand houden. Hoe gaan we om met de Schepping en de Schepselen van Allah/God; namen waar velen de mond vaak zo vol van hebben? Hoe kunnen we ons bevrijden uit de hel van geweld en tegengeweld, welke jaar na jaar zoveel honderden miljoenen mensen ernstig beschadigen of doden? Laten we zeer kritisch en vol medemenselijkheid worden met betrekking tot waar we mee bezig zijn, en het beste en meest edele in ons tot ontwikkeling brengen! Dit themanummer 'Geweldloze Kracht: Kern van de Wereldreligies' wil daartoe bijdragen. Ik hoop innig dat steeds meer mensen zich, in hun eigen religieuze, spirituele of levensbeschouwelijke traditie, gaan verdiepen in de kracht van de geweldloosheid en hoe deze kan bijdragen aan hun overtuiging en hun praktisch handelen in de wereld van nu. Mijn dank gaat uit naar de organisaties die met hun materiaal aan dit themanummer hebben bijgedragen, en Henk bij de Weg voor het vertalen van een belangrijk deel hiervan.

Wim Robben; samenstelling en eindredactie.

  Voorwoord; Wim Robben

2

  Ter inleiding; Máiread Corrigan-Maguire
DEEL EEN  
  Vredesculturen en geloofsgemeenschappen; Elise Boulding
Ondermeer over: Twee tegengestelde culturen; Bondgenoten in het transformatieproces; Training in conflictoplossing;
Erkenning van vrouwen als partner in vredesproces; Het genezen van slachtoffers en daders van oorlog en geweld;
Toekomstige vredescultuur.
4
- Vier generaties ondervinden gevolgen van oorlog
9
- Bahá'u'lláh (1817-1892): uitspraken
10
DEEL TWEE  
  Geweldloosheid in verschillende spirituele tradities
11
1. Geweldloosheid en het Bahá'ï-geloof
11
2. Boeddhisme en geweldloosheid
- Dhammayietra in Cambodja

12
13
3. Christendom en geweldloosheid
15
4. Hindoeïsme en de weg van geweldloosheid
16
5. Geweldloosheid en de Islam
17
6. De Joodse traditie van geweldloosheid
18
7. Geweldloosheid in de spiritualiteit van de New Age
19
8. Geweldloosheid en Universalisme
20
- Vredesvoettochten in Cambodja
21
- Opstaan voor vrede en mensenrechten
21
- De Gulden Regel van Rechtvaardigheid
21
DEEL DRIE  
- Dalai Lama: 'Wij hebben de spirituele wijsheid niet begrepen'
22
- IFOR: International Fellowship of Reconciliation
23
- WCRP: World Conference on Religion and Peace
23
- I.S.I.S.: Het doel heiligt de middelen nooit.
Een vredelievend antwoord op terrorisme.
24
- Kofi Annan: Universele Waarden
28
- Leven op basis van Universele Menselijke Waarden
29
- Geweld tegengesteld aan Islam
30
- 'Geweld niet gewild'
30
- Naar een waarachtige vredespolitiek.
Een nieuwe levens- basis en nieuwe instrumenten voor conflictoplossing.
31
- Geweldloze Kracht: kern van de wereldreligies.
Nabeschouwing; Wim Robben
33
- Verwante groepen en websites
38
- Verantwoording
38
- Inhoud
39
- Alleen Liefde; Marcel Messing
40

*Dit themanummer is te bestellen door storting van E 5,00 (= incl.porti) op postbankgiro 266551 t.n.v. Stichting voor Actieve Geweldloosheid, Postbus 137, 8000 AC Zwolle (onder vermelding van de titel).

-------------------------------------------------------------

o   Bahá'ï: 'De aarde is slechts één land, waarvan alle mensen de burgers zijn.' (blz.10)
o   Boeddhisme: 'Gaat heen voor het welzijn van allen.' (blz.12)
o   Christendom: 'Liefde zal overwinnen en in alle eeuwigheid voortduren.' (blz.15)
o   Hindoeïsme: 'Het pad van de geweldloosheid, samen met zijn onafscheidelijke metgezet de waarheid, is er niet voor de  zwakken. Het zijn verheven deugden van de dappere." (blz.16)
o   Islam: 'Gij allen die gelooft, treedt binnen in vreedzaamheid.' (blz.17)
o   Jodendom: 'Wat onaangenaam voor u is, doe dat ook niet tegen uw medemens. Dat is de gehele Wet, al het andere is commentaar.' (blz.21)

--------------------------------------------------------------

Dit nummer bevat bijdragen van:
Elise Boulding, Máiread Corrigan-Maguire, Dalai Lama, Annet en Benno Houweling, Marcel Messing, Wim Robben. En van: 'Multifaith Nonviolence Group' (Engeland); 'International Study-centre for Independent Search for Truth' (I.S.I.S. - Den Haag); 'International Association for Human Values' (Geneve).


(WEB200L.02)