MATERIAAL
TIJDSCHRIFTEN PUBLICATIES FOLDERS ONDERWERPEN HOME BESTELLIJST

WEB50.01

SVAG PUBLIKATIES ACTIEVE GEWELDLOOSHEID

Deze publikaties zijn te bestellen bij:
Stichting voor Actieve Geweldloosheid, Postbus 288, 5280 AB Boxtel

Onder andere via de e-mail materiaal-bestellijst

(De prijzen zijn zonder verzendkosten; bij bestellingen van in totaal E 12,50 of meer, worden bij verzending binnen Nederland geen verzendkosten gerekend. Naar het buitenland wordt het verzendtarief verminderd met het tarief dat daarvoor binnen Nederland zou gelden.)

 

 

REEKS ALGEMEEN

A 1 Burgerlijke Ongehoorzaamheid; H.D. Thoreau (66 blz.) E 1,15
A 2 Een leefbare en vreedzame wereld, J.P. Feddema (37 blz.) E 0,45
A 3 Theater over vrede en politiek geweld. Els Wiertz (349 blz.) E 2,25
A 4 Marinaleda; de geweldloze strijd van een Spaans dorp tegen de onbarmhartige werkloosheid (157 blz.) E 1,15
A 5 Van geweld bevrijd; overleven door demokratisering en ontwapening. Evert A. Huisman (528 blz.) E 8,95
A 12 Van biologische naar spirituele evolutie; een manifest voor een nabije toekomst. Marcel Messing (32 blz.) E 2,25
A 14 De Mondiale Verspreiding van Aktieve Geweldloosheid: de grote politieke omwentelingen sinds 1986. Richard Deats (32 blz.) E 3,40
A 15 Naar een cultuur van vrede en geweldloosheid. Evert A.Huisman (494 blz.) E 8,95

BART DE LIGT-REEKS

A 6 Drie generaties spreken over Bart de Ligt (1883-1938), als vredes-aktivist, christen-socialist, anarchist, vrijdenker en humanist. (286 blz.; + 60 foto's) E 5,50
A 7 Bart de Ligt; de overwinning op het geweld. G.Jochheim. Inleiding door Gene Sharp. (48 blz.) E 2,00
A 8 Bart de Ligt; vredes-aktivist en vredes-onderzoeker. P. v.d. Dungen, H. Noordegraaf, W. Robben. (56 blz.) E 2,50
A 9 Bart de Ligt, Peace Activist and Peace Researcher. P. v.d. Dungen, H. Noordegraaf, W. Robben. Introduction by Gene Sharp. (60 blz.) E 2,50
A 10 Bart de Ligt in kontakt met tijdgenoten. H.Noordegraaf. (58 blz.) E 2,50
A 11 Bart de Ligt. Overdenkingen bij het herlezen van "La Paix Créatrice" na 51 jaar. Peter Brock (28 blz.) E 1,50

REEKS AKTIEVE GEWELDLOOSHEID
AG 1 Geweldloosheid: moreel principe of politieke techniek? Gene Sharp (55 blz.) E 2,25
AG 2 Burgerlijke ongehoorzaamheid in een demokratie? Wat te doen als geen kompromis mogelijk is? Gene Sharp (43 blz.) E 2,05
AG 3 'Over Woede' en 'Nieuwe Mannen, Nieuwe Vrouwen; gedachten over geweldloosheid'. B. Deming (31 blz.) E 1,80
AG 4 Geweldloze akties voorbereiden. Toegespitst op de strijd tegen kernenergie en kernwapens (88 blz.) E 4,10
AG 5 Geweldloosheid als revolutionair beginsel; twaalf thesen. W.Sternstein (68 blz.) E 3,40
AG 6 Handboek voor politieke vasten-akties; geschiedenis, voorbeelden, aanwijzingen en training. (72 blz.) E 3,65
AG 7 Geweldloosheid opnieuw opeisen; gedachten voor feministiese vrouwen. Jane Meyerding (20 blz.) E 1,35
AG 8 Afschaffing van oorlog als een realisties doel. Geweldloze sankties in plaats van diktatuur, massamoord, oorlog en onderdrukking. Gene Sharp (56 blz.) E 2,70
AG 9 De macht van het volk; de theorie van geweldloosheid toepassen. D. Albert (48 blz.) E 2,25
AG 10 Een einde maken aan onderdrukking; strategiese problemen van de verzetsbeweging in Zuid-Afrika. Gene Sharp (32 blz.) E 1,80
AG 11 Opvoeding en Onderwijs tot Vrede. Naar een beschaving gebaseerd op geweldloosheid. D. Prasad (156 blz.) E 5,65
AG 12 Progressieve politiek en geweldloze politieke techniek. Gene Sharp (24 blz.) E 1,60
(Deel AG 1 t/m 12 tesamen: E 22,70.)

SVAG-STUDIES
S 1 Bevrijdend geweld bevrijdt niet; J.M. Swomley (39 blz.) E 0,45
S 2 Geweldloze bestrijding van het imperialisme; H.v.d.Broek en H.Coumou (26 blz.) E 0,45
S 3 De Indonesië-dienstweigeraars (1945-1950); Wim Robben (37 blz.) E 0,45
S 4 Zelfregering, Anarchisme en Geweldloosheid; Manuel Walther (44 blz.) E 0,45
S 5 Dienstweigering in Nederland voor de 2e wereldoorlog; Guus van Schöll (95 blz.) E 0,90
S 6 De Chr. Democratische Unie, Kerk en Vrede en het Pacifisme (1924-1940); Hans Heynis (85 blz.) E 0,90
S 7 Burgerlijke ongehoorzaamheid; Lia Boetes (66 blz.) E 0,90
S 8 Geweldloosheid en sociaal-revolutionair terrorisme; Han Horstink (47 blz.) E 0,90
S 9 Konsensus-besluitvorming; samen beslissen door overeenstemming; Wim Robben (red.) (81 blz.) E 0,90
S 11 Bart de Ligt, zijn leven en denken tot 1919; Wim Robben (166 blz.) E 4,55
S 12 Bart de Ligt: Gekruid geluid. Bloemlezing uit zijn werk tot 1919; Wim Robben (red.) (416 blz.) E 9,10
S 14 Geweldloos Verweer tegen kriminaliteit; Han Horstink (125 blz.) E 2,25
S 15 De IAMV van 1904 tot 1921; Greet Heijmans en Annelies Koster (179 blz.) E 2,25
S 16 Nieuwe sociale bewegingen. De kraakbeweging, de vredesbeweging en de anti-kernenergie-beweging; J.W.Duyvendak, R.v.Huizen (149 blz.) E 2,25
S 17 Kracht in Botsing; Psych. processen bij de konfrontatie tussen gewapende en ongewapende groepen; Luuk Zonneveld (246 blz.) E 2,25
S 18 Religieus-Anarchisme in Nederland tussen 1918 en 1940; H. Ariëns, L. Berentsen, F. Hermans (169 blz.) E 2,25
S 19 Handboek voor training in geweldloze aktie en maatschappij-verbetering (306 blz.) E 4,55
S 21 Hoe in Nederland en Indonesië de geweldloze bevrijdingsstrijd van M.K. Gandhi beoordeeld werd tussen 1920 en 1965; Leo van Bergen (340 blz.) E 4,55

GANDHI-REEKS
G 1 Gandhi's leven en betekenis; P. Dijkstra, W.Robben (74 blz.) E 2,25
G 7 Gandhi tijdens twee wereldoorlogen; een onderzoek naar zijn houding in de eerste en tweede wereldoorlog. W. Robben; (41 blz.) E 1,60
G 8 Gandhi, de onvoltooide revolutie - het wiel spint nog steeds. (46 blz ) E 1,80
G 9 Gandhi en Feminisme; Lynne Shivers; (28 blz.) E 1,35
G 11 Geweldloos Management; een Gandhiaanse analyse. Th. Walz; (24 blz.) E 1,25
G 13 De betekenis van Gandhi voor het Westen. Rex Ambler; met een voorwoord van Geoffrey Ostergaard; (22 blz.) E 1,35
G 14 M.K. Gandhi (1869-1948); fotobrochure, levensloop, literatuur. W. Robben; (22 blz.) E 1,35

GEWELDLOOS AKTIEF THEMA-REEKS
GA 1 M.L. King en de rassendiskriminatie (47 blz.) E 1,15
GA 4 Bevrijdingsstrijd: geweldloze alternatieven ( 62 blz.) E 1,15
GA 5 De politiek van geweldloze aktie (91 blz.) E 1,15
GA 6 Geweldloze weerbaarheid tegen aanranding (42 blz.) E 1,15
GA 8 Handboek voor goed speelgoed (54 blz.) E 1,15
GA 9 Burgerlijke Ongehoorzaamheid tegen kernwapens (44 blz.) E 1,15
GA 10 Mogelijkheden van Sociale Verdediging (63 blz.) E 1,15
GA 11 25 jaar werken aan geweldloze weerbaarheid in Nederland (72 blz.) E 1,15
GA 12 Geweldloosheid in Nederland (40 blz.) E 1,15
GA 14 Geweldloze strijd in de wereld van nu! (46 blz.) E 1,15
GA 15 Naar een wereld veilig voor mens en milieu; vredesideeën voor de 21ste eeuw (66 blz.) E 3,40
GA 2-3/99 Zinloos geweld een halt toeroepen; (juli-sept.1999) (64 blz.) E 3,85
GA 4/99 Locale, nationale en internationale conflicthantering; (nov.1999) (52 blz.) E 3,40

REEKS DIVERSEN (uitgegeven i.s.m. de SVAG)
D 1 Ban de Bom; de beweging tegen kernwapens (1960-1969). K. Huisman (94 blz.) E 2,25
D 2 Geweldloze strijd; een uitdaging aan onze tijd. Wim Robben (20 blz.) E 0,70
D 4 Ontbossing in India; natuurverwoesting, geweldloos verzet. (96 blz.) E 2,25
D 5 Laat de rivier leven; de strijd van de Samen (Laplanders) tegen een waterkrachtcentrale (60 blz.) E 1,60
D 6 Verdediging met een menselijk gezicht. Grondslagen en praktijk van sociale verdediging. (96 blz.) E 1,15
D 8 Een vreedzame wereld of geen wereld. Vier toespraken over M.L. King. (42 blz.) E 1,15
D 9 Actieve geweldloosheid, een evangelies en prakties alternatief. J.P. Feddema, E.A. Huisman; (76 blz.) E 1,80
D 10 Macht en Strijd; theorie en praktijk van geweldloze aktie. Gene Sharp (235 blz.) E 2,70

BOEKENCATALOGUS
"Lezen over aktieve geweldloosheid, in de strijd voor mensenrechten, milieu en vrede" (20 blz.; ong. 200 publicaties) E 1,00

 

0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -0 - 0 - 0

 

OVERZICHT VAN ANDERE PUBLIKATIES


De volgende publicaties zijn, veelal, door andere organisaties of uitgevers uitgebracht, maar kunnen bij de SVAG, Postbus 288, 5280 AG Boxtel, besteld worden, onder andere via de e-mail materiaal-bestellijst. “Zie ook” verwijst naar de SVAG-publicaties die hiervoor vermeld staan.

Inleidende brochures
- Geweldloze Weerbaarheid, een nieuw model in de strijd tegen onrecht (56 blz.) E 2,05
Zie ook: SVAG-GA-reeks 12 en 14; SVAG-Diversen 2, 9.

Bart de Ligt (1883-1938)

- Geweldloosheid. Een briefwisseling tussen Bart de Ligt en M.K. Gandhi. (83 blz.) E 4,55
- The Conquest of Violence. Bart de Ligt (328 blz.) E 15,20
- Bart de Ligt: De intellectuelen en de moderne oorlog, heruitgave 1986, ingeleid en toegelicht door Herman Noordegraaf (76 blz.) E 3,75
Zie ook: SVAG 'Bart de Ligt-reeks'; SVAG-Studies 11 en 12.

Gandhi (1869-1948)
- Gezondheid. M.K. Gandhi (137 blz.) E 9,10
- Woorden van Gandhi; R. Attenborough (112 blz.) E 6,70
- Mahatma Gandhi; Louis Fischer (397 blz.) E 8,85
- Gandhi as a political strategist; Gene Sharp (357 blz.) E 13,60
- M.K.Gandhi foto-mapje. (Bevat dezelfde informatie als G14 (zie Gandhi-reeks). De foto's zijn echter eenzijdig gedrukt, waardoor ze bij een werkstuk gebruikt kunnen worden.) E 2,05
- "As Indian children see him." 10 postcards of Mahatma Gandhi; E 1,50
Zie ook: SVAG-Gandhi-reeks.

Vinoba Bhave (1895-1982)
- Vinoba Bhave, the spiritual revolutionary (Gandhi Marg; Engelstalig thema-nr.) (221 blz.) E 10,20

M.L. King (1929-1968)
Zie: SVAG-GA-reeks 1; SVAG-Diversen 3 en 8.

Dom Helder Camara
- Het gebeurt nog elke dag; korte meditaties over teksten uit de evangeliën (143 blz.) E 8,40

Marcel Messing
- Buigzaam als riet, beschouwingen over geweldloosheid; Marcel Messing (186 blz.) E 13,40
Zie ook: SVAG-Algemeen 12.

Burgerlijke Ongehoorzaamheid
Zie: SVAG-Algemeen 1; SVAG-Aktieve Geweldloosheid 2; SVAG-GA-reeks 9; SVAG-Studie 7.

Dienstweigering
Zie: SVAG-Studie 3 en 5.

Feminisme en geweldloosheid
- Piecing it together: feminism and nonviolence; Feminism and Nonviolence Study Group (58 blz.) E 3,50
- Perspectieven van een vredesvrouw, leven en werk van Joke Roos (204 blz.) E 4,55
Zie ook: SVAG-Aktieve Geweldloosheid 3 en 7; SVAG-GA-reeks 6.

Geweldloze Aktie
- Hand(ig)Boek voor training in geweldloze direkte aktie (Meth Medura, ong.1975; 110 blz.) E 1,25
- Vasten voor Vrede, een dagboek van Herman Verbeek. Ervaringen en overwegingen van een vasten voor Nicaragua in de Mozes- en Aäronkerk (162 blz.) E 3,95
Zie ook: SVAG-Algemeen 4; SVAG-Aktieve Geweldloosheid 4, 6 en 9; SVAG-GA-reeks 5 en 8; SVAG-Diversen 10.

Geweldloze Bevrijdingsstrijd
- Jezus in poncho; voorbeelden van geweldloos verzet. A. Esquivel (147 blz.) E 4,75
Zie ook: SVAG-Aktieve Geweldloosheid 10; SVAG-GA-reeks 4; SVAG-Studie 1.

Sociale Verdediging
- Sociale verdediging, afschrikking en verdediging door burgers; G. Sharp (54 blz.) E 2,05
- De wapens neder, deel 1; de ontwikkeling in het denken over sociale aktie, geweldloze strijd en antimilitarisme in Nederland. (381 blz.) E 13,40
- De wapens neder, deel 2; Mobilisatie tegen den oorlog. B. de Ligt; Pacifistische volksverdediging. JVA. (91 blz.) E 6,70
- Sociale verdediging; theorieën over niet-militaire verdediging als alternatief voor geweldpolitiek en nukleaire afschrikking; H. Tromp (red.) (ong. 1980; 256 blz.) E 7,50
- Soziale Verteidigung; Verteidigung mit einem menschlichen Gesicht. Eine Handreichung. Gernot Jochheim (ong.1988; 108 blz.) E 5,00
- Gewaltfreier Aufstand; Th. Ebert E 4,00
- Sociale verdediging als logisch alternatief, van utopie naar optie; J. Niezing (159 blz.) E 6,00
- De agressie voorbij, terreindiplomatie; Luc Reychler, Reginald Moreels (129 blz.) E 12,50
Zie ook: SVAG-Algemeen 5; SVAG-Aktieve Geweldloosheid 8; SVAG-GA-reeks 10; SVAG-Diversen 6, 11, 12.

Vredesopvoeding en -onderwijs
- Leren om te overleven; S.C. Derksen (333 blz.) E 9,50
- Den Frieden leben lernen; der Sarvodaya-Weg Mahatma Gandhi's. W. Scherrer (140 blz.) E 5,00
Zie ook: SVAG-Aktieve Geweldloosheid 11.

Verdere publikaties
- Strijdend met ons; brieven uit de Amerikaanse vredesbeweging. Yvonne de Bruijn; (Meth Medura) E 2,00
- Een radikale bruggenbouwer; Tony van Verre ontmoet Carolus Verhulst (93 blz.) E 3,50
- Een revolutie zonder geweld (64 blz.) (Kerk en Vrede broch. 8) E 1,50
- Survival of Democracy; Tamilnad Sarvodaya Mandal (56 blz.) E 1,00
- Powerful Peacemaking, A Strategy for a Living Revolution; George Lakey (246 blz.) E 7,95

(De prijzen zijn zonder verzendkosten; bij bestellingen van in totaal E 12,50 of meer, worden bij verzending binnen Nederland geen verzendkosten gerekend, en bij bestellingen uit het buitenland 50% van de verzendkosten.)

Prijzen voorbehouden.

Stichting voor Actieve Geweldloosheid, Postbus 288, 5280 AG Boxtel.

info@geweldloosactief.nl    Website: www.geweldlozekracht.nl     (mei 2008)

WEB50.01