MATERIAAL
TIJDSCHRIFTEN: GEWELDLOOSACTIEF GEWELDLOZE KRACHT PUBLICATIES FOLDERS BESTELLIJST

 

GEWELDLOOS ACTIEF (WEB42)


GEWELDLOOS ACTIEF
kwartaalblad voor een Cultuur van Vrede en Geweldloze Kracht

Inhoud van de uitgekomen nummers tot december 2004* van
GEWELDLOOS ACTIEF
Kwartaalblad voor een Cultuur van Vrede en Geweldloze Kracht

*met ingang van 2005 is de nieuwe naam voor ons kwartaalblad GEWELDLOZE KRACHT: klik door naar Geweldloze Kracht (web44)


inhoud december-nummer 2004:
- Losgeslagen samenleving of vrijheid in verbondenheid; S.Harchaoui, J.Marijnissen, Mw.D.Pessers, A.Rouvoet, F.Vosman (samenstelling: Wim Robben)
- Vriendschapsslinger in alle scholen
- Persbericht van Al-Islaam
- Allah en God
- Reflectie op de moord op Van Gogh; Hans Feddema
- Trein tegen haat en geweld; Henk bij de Weg
- Aanpak fundamentalisme en terrorisme: ook maatregelen op lange termijn nodig; Evert Huisman
- Constructieve conflicten: van escalatie naar oplossing; Irwin Deutscher
- Massaprotest Oekraïne na verkiezingen
- Opvoeden met alternatieven voor geweld; Anke Polak
- Trainingen geweldloze vaardigheden
- Cursus 'Ontwikkelen van Innerlijke Vrede'
- Vreedzame Weerbaarheid
- "Hoe kan ik mij het beste gedragen in een gewelddadige situatie?"
- Respect2All
Middenkatern:
Nieuwsbrief Platform Vredescultuur
- Inleidende tekst; Jan Schaake
- 12 maart 2005: "Geweld: macht of onmacht?"
- Initiatief "Nederland - Bruggenland"
- Versluierde taal
- NEAG
- Nederlands Sociaal Forum
- Brochure 'Samenwerken aan een Vredescultuur'
---------------
inhoud juli/september-nummer 2004:
Themanummer: 'DE GEWELDLOZE UITDAGING: PERSOONLIJK, LOKAAL EN NATIONAAL, WERELD(POLITIEK)' (32 blz.)
- Voorwoord
- Geweldloosheid en geweld anno 2004; Hans Feddema
- Gedicht 'Zelfkennis'; Joke
- De praktijk van de geweldloze uitdaging; Adrienne van Melle-Hermans
- Leren geweldloos met conflicten om te gaan; Evert Huisman
A) DE GEWELDLOZE UITDAGING: ONZE PERSOONLIJKE LEVENSHOUDING
- Respect voor de aarde en het leven; Carolien Looman
- Carolien Looman en Marco Ganzeman
- Hoe gevoelig liggen emoties? Marcel Messing
- Conclusies gespreksgroep: 'Geweldloze Uitdagingen met betrekking tot onze persoonlijke levenshouding'
- De Geweldloze Uitdaging voor ieder mens; Wim Koelman
- 'Zelfverantwoording' als geweldloze uitdaging; Wim Robben
B) DE GEWELDLOZE UITDAGING: LOKAAL EN NATIONAAL SAMENLEVEN
- Vredeseducatie: basisvoorwaarde voor een vreedzame samenleving; Janne Poort - van Eeden
- Janne Poort - van Eeden en Jan Schaake
- Weg uit geweld - perspectieven voor een weerbare samenleving; Jan Schaake
- Conclusies gespreksgroep: 'Geweldloze Uitdagingen met betrekking tot lokaal en nationaal samenleven
- Overweging bij 20 jaar Stichting Dialoog: "Blijf niet tegenover elkaar staan"; Klaas van Oosterzee
- NEAG Basiscursus Herfst 2004: Leren omgaan met conflicten en agressie
C) DE GEWELDLOZE UITDAGING: DE WERELD(POLITIEK)
- Kansen voor geweldloze alternatieven benutten; Anke Kooke
- Training 'Handen, voeten en stem geven aan vrede'
- Zeven uitdagingen aan de wereldpolitiek; Hans Feddema
- Conclusies gespreksgroep: 'Geweldloze Uitdagingen met betrekking tot de wereld(politiek)'
D) OVERHANDIGING GANDHI VREDESDUIF
- Gandhi Vredesduif naar Adrienne van Melle-Hermans; Hans Feddema
- Adrienne van Melle-Hermans: woorden bij ontvangst van 'Gandhi Vredesduif'
E) BEGINSELEN EN DOELSTELLINGEN ZIJN VOORNEMENS; DE MIDDELEN VORMEN HET PRODUCT
- Humanisme, religie of ideologie: het middel telt! Wim Robben
- Ingezonden brief van Henk Bos
- 'Sociale Tegenbindingen'; Kees Schuyt
- Moslims tegen geweld
- Gandhi: "Ik ben een vechter"
- Website: Global Partnership voor de preventie van gewapende conflicten
---------------
inhoud maart-nummer 2004:
- Waarden en normen tonen mate van beschaving;
Evert Huisman
- Annan: wetten van de jungle bedreigen wereld
- M.L.King zoals Amerika hem niet wil zien; Patrick W.Gavin
- Het Handvest van de Aarde; waarden en principes voor een duurzame toekomst
- Kerk als vredesbeweging; behoudende kerk soms toch (wat) progressief; Hans Feddema
- De Vijf Vredesparadigma's van Funk; Evert Huisman
- Johan Nijenhuis maakt eerste geweldloze soap voor kinderen
- Geweldloos verzet in Irak
- LBVO-Symposium "De Geweldloze Uitdaging"
Middenkatern:
Nieuwsbrief Platform Vredescultuur
- Ter inleiding
- Aankondiging symposium "De Geweldloze Uitdaging"
- Politiek bewerken voor een Cultuur van Vrede en Geweldloosheid
---------------
inhoud december-nummer 2003:
- Congres roept op tot: "Recht op een geweldloze opvoeding" (Ede, 1 december 2003)
- Proclamatie voor opvoeden zonder geweld
- Waarom ging er zoveel mis na 1945? Strategie voor een vreedzame wereld. Deel 2. Hans Feddema
- Vredesparadigma's: vijf benaderingen van vrede. Deel 2. Nathan C.Funk
- Sjevardnadze zonder geweld ten val gebracht. Georgië gaat nieuwe president kiezen.
- Cursusprogramma 'Inzicht in geweld'
Middenkatern:
Nieuwsbrief Platform Vredescultuur
- "Een web van bedrog - tussen Orwell en Machiavelli"; vooraankondiging debat 11 maart 2004
- Op zoek naar aanwijzingen voor een Cultuur van Vrede en Geweldloosheid
- Internationaal seminar over de rol van de media met betrekking tot vredesopbouw (15 december 2003)
- Cees Hamelink: 'Weg uit oorlogspropaganda'
-Prijs voor Vredesjournalistiek
---------------
inhoud oktober-nummer 2003:
- Iraanse studenten: "Wij zien vrijheid in geweldloosheid en u ziet macht in geweld!"
- "Waarom ging er zoveel mis na 1945?" Strategie voor een vreedzame wereld. Deel 1. Hans Feddema
- Werkgroep TV-geweld zoekt versterking
- Werken aan veiligheid en welzijn; presentatie van het boek van Evert Huisman "Naar een cultuur van Vrede en Geweldloosheid; conflicten geweldloos oplossen."
- Vredesparadigma's: vijf benaderingen van vrede. Deel 1. Nathan C.Funk
- Informatie over de 'Museumwinkel'
- "Een perspectief zonder weerga." Een vergelijkende studie van de leer van Jozef Rulof (1898-1952) met andere geestelijke stromingen. Aad van der Hout
- "Protest in der Rosenstrasse" verfilmt
Middenkatern:
Nieuwsbrief Platform Vredescultuur
- Ontmoetingsdag "Weg uit geweld - perspectieven voor een weerbare samenleving"
- De internationale Coalitie voor het Decennium
- Mee naar het ESF (Europees Sociaal Forum)
- Drie nieuwe boeken tegen geweld

---------------


inhoud juli-nummer 2003:
- Palestijnse strategie van geweldloos verzet; Walid Salem
- Internationaal Protocol voor Conflictpreventie en Vredesopbouw; Paul van Tongeren
- 'Omgangskunde' in de lift!
- Burgervredesteams fuseert met NEAG
- Is de mens van nature geweldloos? (Deel 2) Wim Robben
- Doeltreffendheid van geweldloos verzet in WO2
- Hitler's regime moest buigen voor geweldloos protest
- 'Ik bleef rustig en maar praten'; Annemieke
- Wereld spendeert meer geld aan wapentuig
- Misverstanden over geweldloosheid en geweldloze actie; Gene Sharp
- Niet de uitspraken van Gretta Duisenberg, maar Israël's bezetting hartverscheurend; Hans Feddema
- In Memoriam: Mrs. Gedong Bagoes Oka (1921-2002)
- 'Vrij'; Dorothee Sölle (1929-2003)
---------------
inhoud maart-nummer 2003:
- Geweldloze strijd: ondergraaf de pijlers van zijn macht en zet de dictator af; Wim Robben
- Bevestiging politie-geweld: bewijs tegen anti-globalisten vervalst
- Wegen naar vrede verkennen; Michael L.Fitzgerald
- 'Preventieve' oorlog tegen Irak: niet moreel en niet verstandig; Hans Feddema
- Retraite 'De tulpen bloeien zo prachtig'
- Geweldloosheid ondanks terreur! Ze hielden vol en overwonnen. Alison Wiley
- Basiscursus: 'Alternatieven voor Geweld'
- Is de mens van nature geweldloos? (Deel 1) Wim Robben
- Verklaring van Sevilla over geweld
- Vredesliederen-CD: 'Nooit, Nee Nooit'
- Spindokters maken overuren
- Pentagon ontwikkelt nieuw wapen tegen terreur: leugens'
- Werksessie: Innerlijke Vrede is een keuze
- Waken bij grensgevang in Bijlmerbajes
- Zes miljoen op de been voor vrede
--------------
inhoud december-nummer 2002
- Invoering 'omgangskunde' als onderwijsvak
- 'Kids tegen Geweld'
- Geweldloosheid: spirituele basis en praktische toepassing; Frits Mooijaart en Wim Robben
- Amma
- 'God dobbelt niet, God schaakt.' Teilhard de Chardin: zoeken naar wegen om tot eenheid te komen. Henk Hogeboom van Buggenum
- Een ware winnaar is nederig als Gandhi; Rob J.L.Visser
- Was de politiek-zionistische droom achteraf gezien dan toch een vergissing? Hans Feddema
- Training: Vormgeven aan een Vredescultuur; Sander Bloemendal en Marlies Tjallingii
- Cursussen en trainingen mediation / conflicthantering
- Training Conflictoplossing voor mannen en vrouwen
- 'In de ban van de media: informatie of manipulatie?'; debat-avond in Rotterdam
--------------
inhoud juni/september-nummer 2002:
themanummer 'GEWELDLOZE KRACHT: KERN VAN DE WERELDRELIGIES'
zie (via weboverzicht): L.02

--------------
inhoud maart-nummer 2002:
- Bestaat 'zinloos geweld' niet? Wim Robben
- Symposium: 'Spiritualiteit en zinloos geweld'
- Centrum voor een Cultuur van Vrede en Geweldloosheid; Irma Nijenhuis-Spruit
- Paas-Vredes-Actiekamp / 10e Paasmars
- Wat ik tegen Osma bin Laden zou zeggen; Thich Nhat Hanh
- Werken in Srebrenica
- Afghanistan en Martin Luther King; Hans Feddema
- Christenen en Moslims samen met Joden schouders aan schouder; Irma Nijenhuis-Spruit
- De oorlogsboeken van Louis Barthas; Henk bij de Weg
- 'Laat hier je oorlogswond schminken!!'
- Werkgroep WEL-dadig; Carolien Looman en Lineke Schakenbos
- Boekbesprekingen: humor, vrede, conflicthantering, voorkomen van oorlog, spiritueel leiderschap; Wim Robben
--------------
MAAK KENNIS MET GEWELDLOOS ACTIEF
Het kwartaalblad Geweldloos Actief, dat al ruim 35 jaar verschijnt, richt zich vanaf 1 januari 2000 vooral op een 'Cultuur van Vrede en Geweldloosheid'. Door de 'Nobelprijswinnaars voor de Vrede' en de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties is opgeroepen hier tien jaar lang (2001-2010) aan te werken.
In aansluiting hierop besloot de Wereldraad van Kerken tot een 'Oecumenisch Decennium voor het Overwinnen van Geweld' (2001-2010). In Nederland geeft de Raad van Kerken hier invulling aan via het project: 'Geweld Niet Gewild; Kerken voor Veiligheid en Vrede'.
Vanuit Vredesorganisaties in Nederland kwam het initiatief om de krachten te bundelen via de oprichting van een 'Platform voor een Cultuur van Vrede en Geweldloosheid'.
De 'Nieuwsbrief' van het Platform verschijnt als middenkatern in Geweldloos Actief.

Via het blad Geweldloos Actief (uitgegeven door: Stichting voor Actieve Geweldloosheid, Postbus 137, 8000 AC Zwolle) blijft u van alle activiteiten, initiatieven en visies op de hoogte.
Zie voor bestelling van losse nummers of abonnement: materiaal (WEB40).

 

(WEB42)