TRAINING
TIJDSCHRIFTEN PUBLICATIES FOLDERS


TRAINING


Het doel van het werk van de SVAG is het verruimen van inzicht en sociale vaardigheden van mensen om op geweldloze wijze invloed uit te oefenen op je eigen situatie, in organisaties en in de maatschappij. Hoe ga je om met agressie, met conflicten en met geweld? Hoe kom je op voor jezelf zonder anderen te kwetsen? Hoe los je problemen in je gezin op; op school of op je werk? Hoe breng je verandering in onduldbare situaties in je straat of wijk? Hoe werken burgervredesteams in nationale of internationale conflicten? We reiken een methodiek aan waarin ieder tot haar of zijn recht kan komen, en problemen op een constructieve wijze opgelost worden. Op cursussen en trainingen leer je deze inzichten en vaardigheden.

NEAG: Ned.Expertisecentrum Alternatieven voor Geweld
Na vele jaren zelf een trainings-aanbod te hebben gehad ontstond (voorjaar 2000) vanuit de Stichting voor Actieve Geweldloosheid (SVAG) het initiatief om een 'TrainingsTeam Vredescultuur' te vormen. Het doel was te komen tot een 'team' van professionele trainers die trainingsprogramma's konden opzetten en geven, in het kader van het 'Decennium voor een Cultuur van Vrede en Geweldloze Kracht'. Op 24 februari 2001 werd de voorbereidingsfase, waarin ongeveer 30 belangstellenden zich hadden aangemeld, afgerond met een landelijk overleg in 'De Expeditie' in Amersfoort. Het inmiddels ontstane materiaal werd gebundeld in de brochure 'Trainen voor een Vredescultuur'.
Als vervolg hierop werd besloten dit initiatief onder te brengen in een onafhankelijke stichting met als naam 'Nederlands Expertisecentrum Alternatieven voor Geweld' (NEAG), welke op 26 maart 2002 officieel opgericht werd. Doel van het NEAG is het aanbieden van expertise ('deskundigheid') om aan een vredescultuur te bouwen. Dit ondermeer via cursus- en trainingsprogramma's, ontwikkelen en uitvoeren van projecten, bijdragen aan een cultuuromslag. Het NEAG heeft een klein kantoor in Amsterdam; een pool van ruim 70 deskundigen; contacten met verwante organisaties in binnen- en buitenland.


 

WEB 60