ONDERWERPEN / THEMA'S
A Thema's B Personen C Organisaties D Besprekingen E Actuele Informatie

OVERZICHT A (WEB100A.01) Overzicht A (A.01)

Samenvattingen van de thematische artikelen.

A.02 Zinloos geweld een halt toeroepen

Dit artikel (ong. 4 blz.) geeft de inleiding van het themanummer "Zinloos geweld een halt toeroepen" van het kwartaalblad Geweldloos Actief. Bovendien: een inhouds-overzicht van dat themanummer en een aantal websites over dit onderwerp.

A.03 Vredesparadigma's: Vijf benaderingen van vrede

A.04 Taken vredeswerkers in conflictgebieden

Wat kunnen goed opgeleide en getrainde vredeswerkers doen als zij uitgezonden worden naar conflictgebieden? In dit artikel (ong. 4 blz.) wordt daar op ingegaan.

A.05 Pesten op school aanpakken

Pesten is gericht op het kwetsen, vernederen, kwellen, afwijzen en/of buitensluiten van de ander(en). In dit artikel (ong. 5 blz.) wordt ingegaan op: a) pesten aanpakken; b) wat is pesten? c) voorwaarden voor goede aanpak; d) hulp- en verwijsmogelijkheden; e) literatuur, les- en video-materiaal, adressen.

A.06 Pesten op het werk aanpakken

Ook op het werk (in overheidsinstellingen en bedrijfsleven) wordt veel gepest, zowel door werknemers onderling als door chefs of management. Dit artikel (ong. 2 blz.) geeft een samenvatting van het boek "Van kwaad tot erger. Pesterijen en psychoterreur op het werk."

A.07 Globalisering: welzijn voor allen of voor enkelen?

Uitvoerig artikel (ong. 9 blz.) dat ingaat op de achtergronden en beweegredenen om tot 'globalisering' te komen. Wat beweegt de 'globalisten' die stellen dat het hen om vrijhandel en democratie gaat, en de anti-globalisten die een groeide kloof tussen enkele miljoenen zeer rijken en miljarden armen zien. Is globalisering gericht op de nog verdere toename van het welzijn van enkelen of zou het moeten gaan om een waarachtige toename van het welzijn van ieder? Heeft de globaliseringspolitiek een indirecte genocide tot gevolg of kiezen we voor gerechtigheidssamenwerking? Tevens wordt ingegaan op het incidentele geweld tijdens demonstraties van anti-globalisten, waarbij politie-infiltranten en media een bedenkelijke rol spelen.

A.08 Kosova: Genoeg van Geweld!

In het voorjaar van 2001 is in de vroegere Joegoslavische deelstaat Kosova door de lokale jeugd-organisatie Forum een grote campagne gestart tegen geweld in de samenleving. Men schenkt aandacht aan elke vorm ervan: op straat, in het gezin, in de sport, ten aanzien van minderheden etc. Op het affiche van de campagne staat de tekst: "Wees een man en zeg 'genoeg' tegen geweld!" In dit artikel (ong. 3 blz.) wordt dieper op deze bijzondere campagne in Kosova, waar overwegend moslims van Albanese verwantschap wonen, ingegaan.

A.09 Hoe te handelen bij geweld en agressie?

In dit artikel (ong. 9 blz.) wordt aandacht besteed aan:
A) Waar komt agressie (bij onszelf en anderen) vandaan en hoe kunnen we er constructief mee omgaan?
B) Constructief omgaan met eigen agressie.
C) Assertief reageren.
D) Slachtoffer of getuige van een misdrijf.

A.10 STRATEGIE VOOR EEN VREEDZAME WERELD

Waarom ging er zoveel mis na 1945?

A.11 Zijn pacifisten doetjes?

Uitgebreid (ong. 9 pag.) wordt ingegaan op de vraag of pacifisten doetjes zijn. Besproken wordt of dit inderdaad zo is of dat er andere bedoelingen aan ten grondslag liggen om zo een negatief beeld van pacifisten op te roepen. Dieper wordt ingegaan op de vraag wat geweldloze kracht is, hoe geweldloosheid en geweld ontstaan en waartoe passiviteit leidt. Welke rol speelt het dualiteitsdenken in dit alles en wat voor druk wordt er op mensen uitgeoefend om hen tot deelname aan geweld te brengen. Tot slot wordt ingegaan op zeven stellingen.

 

(WEB100A.01)

 

(WEB100A.01 Overzicht A)