ONDERWERPEN / BESPREKINGEN

A Thema's

B Personen

C Organisaties

D Besprekingen

E Actuele Informatie

BOEKBESPREKINGEN (D.03) (WEB100D.03)

Boekbesprekingen (overzicht) (D.03)

D3.01 Duitse overheid ondersteunt burgervredesdienst

Bespreking (2 blz.) van het boek "Ziviler Friedensdienst - Fachleute für den Frieden". Hoofdgedachten en handelwijze; de ontwikkeling van de idee van de Burgervredesdienst; de verhouding tot de politiek en de organisaties die zich voor deze vorm van conflictbenadering hebben ingezet; de ontwikkelde opleiding van vier maanden; voorbeelden van de praktische toepassing door de opgeleidden in een aantal conflictsituaties.

D3.02 Een wereld veilig voor conflict

Bespreking (ong. 3 blz.) van de studies van prof. Luc Reichler "Een wereld veilig voor conflict; handboek vredesonderzoek" en "De agressie voorbij, terreindiplomatie".
In het eerste boek wordt ondermeer een overzicht gegeven van de verschillende geweldsmiddelen die worden toegepast, een typologie van gewapende conflicten, een geschiedenis van het wapengeweld, de samenhang tussen interne en internationale gewapende conflicten en de kosten en baten van oorlogsgeweld. Er worden 24 soorten geschillen beschreven die tot oorlog kunnen leiden en 13 fasen die in een conflict kunnen worden onderscheiden.

Het tweede boek, over "Terreindiplomatie", betreft het zenden van niet-gouvernementele teams (NGO-teams) naar conflictgebieden om lokale initiatieven met betrekking tot conflictpreventie te stimuleren en te ondersteunen.

(WEB100D.03)