OVERZICHT DOSSIER TERREUR AANPAKKEN (K.O1)

OVERZICHT DOSSIERS

OVERZICHT DOSSIER TERREUR AANPAKKEN (K.01) (WEB200K.01)

K.02 Terrorisme bestrijden

(Verklaring van de SVAG) Naar aanleiding van de terreuraanslagen van 11 september 2001, op het World Trade Center in New York en het Pentagon in Washington, gaf onze organisatie deze verklaring uit. (2 blz.)

K.03 Het menselijk leven is heilig Verklaring Vredesnobel- prijswinnaars)

Na de terreuraanslagen van 11 september 2001 riepen acht ontvangers van de Nobelprijs voor de Vrede in een verklaring op tot zelfbeheersing en tot actie, om concrete stappen te gaan ondernemen voor de ontwikkeling van een Cultuur van Vrede en Geweldloosheid. (ong. 2 blz.)


K.04 Geweldloze strijd tegen terreur

Ingegaan wordt op de vraag of vanuit een geweldloze aanpak een antwoord op terreur gegeven kan worden, en hoe dit dan concreet vorm krijgt. (ong. 3 blz.)


K.05 Christenen en moslims (schouder aan schouder tegen het terrorisme)

Kort betoog over de verantwoordelijkheid van Christenen en Moslims om zich tegen terreur te verzetten. Benadrukt wordt dat we niet het wrekende militaire wereldleiderschap van de Verenigde Staten behoeven, maar het vredelievende humane wereldleiderschap van de Verenigde Naties. (2 blz.)


K.06 Terrorisme overwinnen

Pleidooi om serieus te gaan werken aan een alternatief voor politiek geweld. Het gangbare denken in 'oplossingen' die via geweld en vergelding afgedwongen worden dient plaats te maken voor een denken dat zich richt op vreedzame conflictaanpak en het opheffen van de oorzaken die tot geweld leiden. (3 blz.)


K.07 Grootschalige vergelding werkt averechts

De ramp in New York en Washington, van 11 september 2001, is een symptoom van de crisis van machtsopportunisme en arrogantie. Vergelding zal de voedingsbodem voor haat slechts versterken en nieuw geweld oproepen. Hierdoor komt het zelfmoordgeweld tot wasdom. Werken aan een rechtvaardige wereld pakt die voedingsbodem aan.

K.08 Geweldloos ondanks terreur

M.L.King drong aan op broederlijke liefde en geweldloosheid, ondanks een eeuw van terreur tegen zijn mensen, voorafgegaan door twee eeuwen van de nog weerzinwekkender terreur in de vorm van slavernij. En zijn methoden, hoewel rigoureus en veeleisend, leidden tot resultaat. (2 blz.)

OORLOG TEGEN TERREUR
Door welke bril kijk je? Kijk je door de bril van de symptoombestrijding dan zul je hoofdzakelijk degenen aanpakken of te lijf gaan die jouw veiligheid of belangen bedreigen. Je probeert die ander uit te schakelen, en zo blijven we tegen elkaar opboksen. Dat doen we al eeuw na eeuw. We begonnen met bijlen en speren en dit zal eindigen met nucleaire, biologische en chemische verdelgingswapens.
Kijk je door de bril van het aanpakken van de oorzaken die tot onrecht en geweld leiden, dan zul je zicht krijgen op een geheel andere benadering. Je komt tot een wezenlijk andere reactie en tot andere antwoorden, omdat je erop gericht bent om ALLE betrokkenen in te schakelen bij het zoeken naar oplossingen.
Er komt geen einde aan geweld, tenzij we het geweld gaan beëindigen. Oorlog tegen terreur zal ons nieuwe oorlogen en terreur brengen. We zullen ons moeten bevrijden van het geweld, en ons gaan inzetten voor een volwassen aanpak van menselijke problemen en conflicten. Hetgeen waarin we investeren zal tot ontwikkeling gebracht worden.

(WEB200K.01)