STICHTING VOOR ACTIEVE GEWELDLOOSHEID (SVAG)
'VOOR EEN ANDERE AANPAK'

De website WWW.GEWELDLOZEKRACHT.NL is het
artikelen-archief van onze organisatie.


Zie voor ons digitale tijdschrift WWW.SAMENVOORVREDE.NL

Voor het Handboek klik hier:
HANDBOEK GEWELDLOZE KRACHT VOOR EEN VREDEVOLLE SAMENLEVING
Handboek geweldloze Kracht


Voor onze ANBI-Informatie klik hier 'ANBI informatie' aan.

*  Hoe agressie en zinloos geweld aanpakken?
*  Onderwijsvak 'omgangskunde' invoeren?
Terreur: is er een geweldloos antwoord?
*  Investeren in Europees leger of in vredesteams?

*  Israël - Palestina: is er een vreedzame oplossing?

GEEF JE / UW MENING (via email)

ZOEKEN?
weboverzicht geeft een lijst met opgenomen artikelen
onderwerpen geeft een lijst met trefwoorden (alfabetisch)

Webblad Samen voor Vrede
Ondersteunen van geweldloze kracht
materiaal geeft een e-mail bestellijst


 

 

ZIE 'DOSSIERS' OVER:
G)   dossier geweldloze kracht
H)   dossier vredescultuur
I)    dossier conflicthantering
J)   dossier innerlijke vrede en spiritualiteit
K)   dossier terreur aanpakken
L)   dossier religie en geweldloosheid
M)  dossier opvoeding/omgangskunde

N)  dossier duurzaam samenleven

O)  dossier zelfverdediging

 

ZIE 'ONDERWERPEN OP TREFWOORD' VOOR:
A) thema's
leefstijl; opvoeding; onderwijs; communicatie; omgangskunde; bemiddeling; conflicthantering; agressie; zinloos geweld; pesten; actiemiddelen; voorbeelden; burgervredesteams; politiek; globalisering; terreur aanpakken; onderzoek; vredesgeschiedenis; werkstuk maken etc.
B) personen
M.K.Gandhi; M.L.King; Peace Pilgrim; Dalai Lama; Thich Nhat Hanh;Dom Helder Camara;Bertha von Suttner etc.
C) organisaties
Platform Vredescultuur; Unesco; Raad van Kerken; Museum Geweldloosheid; LBVO; PBI; Gandhi Peace Foundation etc.
D) besprekingen
van boeken, films, tentoonstellingen, websites etc.
E) actuele informatie
over bijeenkomsten, manifestaties, acties, trainingen, persberichten etc.


Stichting voor Actieve Geweldloosheid (SVAG)
Postbus 288, 5280 AB Boxtel, Nederland
Bankrek.: NL93 INGB 0000 266551

Email:

Uw donatie voor ons werk is zeer welkom.
Ga naar ondersteunen voor meer informatie.

Attentie:
Per april 2005 is de naam van ons kwartaalblad veranderd in 'Geweldloze Kracht'. Daarvoor heette het 'Geweldloos Actief'. Het kan dus zijn dat in de website nog de oude naam voorkomt. [Voorjaar 2008 is ons kwartaalblad 'Geweldloze Kracht' omgezet in een vó
ór- en najaar info-bulletin dat aangevuld wordt met ons Webblad 'Samen voor Vrede'.]