OVERZICHT DOSSIER CONFLICTHANTERING (I.O1)

OVERZICHT DOSSIERS

 

OVERZICHT DOSSIER CONFLICTHANTERING (I.01) (WEB200I.01)

I.02 Conflicthantering: lokaal, nationaal, internationaal

Openings-artikel van Geweldloos Actief Themanummer "Lokale, nationale en internationale conflicthantering", plus 'achterkant-tekst' van het nummer en een inhoudsoverzicht. (Totaal ong. 5 blz.) [De hierna opgenomen artikelen, I.03 - I.14, zijn hoofdstukken uit dit thema-nummer.]

I.03 Beste defensie is preventie

Afsluitende tekst van Geweldloos Actief thema-nummer: Lokale, nationale en internationale conflicthantering. (1 blz.)

I.04 Symptoombestrijding of fundamentele aanpak?

Tijdens de oorlog met Servië, vanwege Kosova (april 1999), stuurde onze organisatie een open 'oproep' aan Minister van Buitenlandse Zaken J. van Aartsen onder de aanhef: "Hoeveel Kosovo's ('humanitaire rampen door geweldsconflicten') zullen er nog moeten plaatsvinden..... voordat we serieus gaan investeren in politiek beleid gericht op geweldloze conflictaanpak?" De tekst van die brief, alsmede een toelichting daarbij, is hier opgenomen (ong. 4 blz.).

I.05 Luisteren in Burundi (vertrouwen opbouwen, dialoog bevorderen, bemiddelen)

Na 25 jaar actief te zijn geweest als Zuidafrikaanse anti-apartheidsactivist, en tussen 1992-1996 parlementslid voor het ANC te zijn geweest, besloot Jan van Eck aan conflictbeheersing te gaan werken in Burundi. Een gesprek (ong. 5 blz.) met hem over zijn ervaringen, waarbij hij als basis voor het oplossen van conflicten ziet: "luisteren, vertrouwen opbouwen, dialoog bevorderen, bemiddelen".

I.06 Terreindiplomatie (een ander kader voor conflicten)

Prof. Luc Reychler (docent aan de Katholieke Universiteit van Leuven en aan de Universiteit van Antwerpen) geeft zijn visie op een andere, vreedzame, conflictaanpak (ong. 8 blz.). Dit op basis van veldonderzoek en van zijn studies 'Handboek Vredesonderzoek; een wereld veilig voor conflict' en 'Terreindiplomatie; de agressie voorbij'. (Zie ook de bespreking van deze publicaties in het artikel 'Een wereld veilig voor conflict', opgenomen op deze website onder D3.02 Boekbesprekingen.)

I.07 Burgervredesdienst (element van ontwikkelingssamenwerking)

Vertaling (ong. 3 blz.) van de "Nota Burgervredesdienst; Bondsministerie voor Economische samenwerking en Ontwikkeling (BME)" (Bonn - juni 1999). Hierin wordt het belang benadrukt van 'crisispreventie en conflictoplossing als bijdrage aan de ontwikkelingssamenwerking' en worden de 'taken en werkterreinen van de burgervredesdienst' beschreven, alsmede hoe dit politiek gerealiseerd kan worden.

I.08 Effectieve crisispreventie

Samenvatting (ong. 5 blz.) van het beleidsstuk "Effectieve Crisispreventie. Uitdagingen voor het Duitse buitenland- en ontwikkelingsbeleid" (juni 1999). Besproken wordt ondermeer: hoe kunnen conflicten op een betere manier aangepakt worden en wat is er nodig om tot een infrastructuur voor vreedzame conflictbeheersing te komen.

I.09 UNPO voor geweldloze conflicthantering

Al vanaf de oprichting van de UNPO, in 1991 (Unrepresented Nations and Peoples Organization / Organisatie van niet-vertegenwoordigde landen en volken) is een beleid met betrekking tot geweldloosheid ontwikkeld en in praktijk gebracht. Het Convenant van de UNPO, dat door alle leden ondertekend is, bepaalt de "bevordering van geweldloosheid en de afwijzing van terrorisme als instrument van politiek beleid." In juli 1997 kwamen leiders van ongeveer 50 landen, volken en minderheidsgroepen in Tallin (Estland) bijeen waar zij ondermeer in de 'Verklaring van Tallin' hun afspraken herbevestigden. De tekst van deze 'Verklaring' (ong. 3 blz.) is hier opgenomen.

I.10 Lokale, nationale en internationale vredesopbouw (16 aandachtspunten)

In 16 punten wordt aangegeven wat nodig is om conflicten vreedzaam op te lossen en tot vredesopbouw te komen. (ong.3 blz.)

I.11 Strategieën voor voorkomen van conflicten

Om een land in de richting van een duurzame vrede te bewegen zijn er beleidsinterventies nodig gebaseerd op het stadium en de oorzaken van het conflict, de primaire doeleinden ervan en het tijdsperspectief voor handelen. Ook zijn er uitvoeringsstrategieën nodig om conflicten te voorkomen en vrede op te bouwen. Een strategie daarvoor kan in acht omschreven stappen verdeeld worden. (ong.2 blz.)

I.12 Principes van International Alert

De kern van het werk om een conflict te transformeren is het opbouwen van een duurzame vrede. Dit houdt een proces van diepe verandering in, waarbij situaties die gekenmerkt worden door geweld en angst getransformeerd worden. Hierdoor wordt een omgeving geschapen waarin sociale rechtvaardigheid en participatie-democratie wortel kunnen schieten. De tien principes die hier worden beschreven zijn door de in Engeland gevestige organisatie 'International Alert' ontwikkeld om dit proces te helpen begeleiden. (ong. 2 blz.)

I.13 Principes van de veelsporen-diplomatie

Door het in Washington (USA) gevestigde 'Instituut voor Veelsporen-Diplomatie' zijn 12 principes ontwikkeld die van belang zijn om tot vreedzame conflictpreventie en conflictaanpak te komen. (1 blz.)

I.14 Agenda voor vrede (en gerechtigheid voor de 21e eeuw)

Van 11 - 15 mei 1999 vond in het Congrescentrum in Den Haag de internationale conferentie 'The Hague Appeal for Peace' (HAP) plaats (met ongeveer 10.000 deelnemers van 1000 organisaties uit 100 landen). Als basis voor het takenpakket van de Haagse Vredesconferentie werd de 'Agenda voor Vrede en Gerechtigheid voor de 21ste eeuw' opgesteld, welke bestaat uit de hier aangegeven 50 punten. (ong. 2 blz.)

I.15 Geweldloze strijd: ONDERGRAAF MACHTSBASIS DICTATOR! (I.!5)

I.16 Naar een wereldplatform voor conflictoplossing

I.17 Palestijnse strategie van geweldloos verzet

(WEB200I.01)