WEB-OVERZICHT

WEB-OVERZICHT (WEB 1)

Overzicht web-pagina's www.geweldlozekracht.nl

De website is opgebouwd op basis van een groot aantal kortere of langere artikelen over bepaalde aspecten en onderwerpen. Zeker voor de langere artikelen is het uitprinten ervan het meest handig om ze te lezen.

00.1 Web-overzicht

0.01 Openings-pagina (home-page)

0.10 Geweldloze kracht

0.20 Vredescultuur

0.30 Organisatie  (informatie over de Stichting)

0.31 Veertig jaar Stichting voor Actieve Geweldloosheid (1966-2006) (WEB31)

0.40 Materiaal (tijdschriften; publicaties; folders)

0.42 Geweldloos Actief  (kwartaalblad tot 2004)

0.44 Geweldloze Kracht  (kwartaalblad vanaf 2005)

0.50 Publicaties

0.60 Training

0.80 Mijn mening (geef je / uw mening via email)

0.82 Mijn mening-reacties

.100 Onderwerpen (A. Thema's; B. Personen; C. Organisaties D. Besprekingen; E. Actuele informatie)

A.01 Overzicht A (samenvattingen van de thematische artikelen)


A.02 Zinloos geweld een halt toeroepen

A.03 Vredesparadigma's: vijf benaderingen van vrede

A.04 Taken vredeswerkers (in conflictgebieden)

A.05 Pesten op school aanpakken

A.06 Pesten op het werk aan pakken

A.07 Globalisering: welzijn voor allen of voor enkelen

A.08  Kosova: Genoeg van Geweld!

A.09  Hoe te handelen bij geweld en agressie?

A.10 Strategie voor een vreedzame wereld

A.11 Zijn pacifisten doetjes?

B.01 Overzicht B (Korte informatie over de opgenomen personen.)

B.02 Gandhi
Gandhi’s strategie voor een rechtvaardige wereld.
De invloed van Gandhi (1869-1948).

B.03 Camara
Dom Helder Camara (1909-1999), Braziliaanse katholieke bisschop en vredesactivist, herdacht.

B.04 Teilhard de Chardin
“God dobbelt niet, God schaakt.” Teilhard de Chardin (1881-1955): zoeken naar wegen om tot eenheid te komen.

B.05 Oka (mw.Gedong Bagoes)
Hindoe- en sociaal-hervormster (1921-2002) uit Bali. Stichtte daar drie gemeenschapen in Gandhiaanse geest.

B.06 Bertha von Suttner
Oostenrijkse vredesactviste (1843-19i14). Schreef “Die Waffen nieder!”

B.07 José Bové
(volgt)

B.08 April Carter
(volgt)

B.09 Coretta King
(volgt)

B.10 Etienne de la Boétie
(volgt)

B.11 Gene Sharp
(volgt)

B.12 Robert Muller
(volgt)

B.13 Emery Reves
(volgt)

B.14 Kawaga
(volgt)

B1) Personen van ‘Centrum’ en ‘SVAG’ (B1.01)

B1.02 Ter inleiding, personen ‘Centrum’ en ‘SVAG’

B1.03 Nauw betrokken personen bij het “Centrum voor Geweldloze Weerbaarheid”
(1966 - 1991) en de “Stichting voor Actieve Geweldloosheid” (1976 – heden) ( blz.)

B1.04 Evert en Wil Huisman ( blz.) = in bewerking

B1.05 Otto en Lia Boetes-Ridder (5 blz.)
“De zachte krachten zullen overwinnen.”

B1.06 Jan Ouweltjes (4 blz.)
“Met geweld kun je geen echte oplossingen bereiken.”

B1.07 Toos en Wim Onderstal (7 blz.)
“Getrouw tot den dood. Levenslange inzet voor vrede en mondiale gerechtigheid van Toos en Wim Onderstal.”

B1.08 Wiggert Platvoet (3 blz.)
“Het moet doorgaan, want er is geen alternatief.”

B1.09 Benno Houweling ( 8 blz.)
“Niet klagen, maar er wat aan doen”

B1.10 Wim Robben (=in bewerking)

B1.11 Hans Veldhuis (=in bewerking)

B1.12 Jaap Pilanen (5 blz.)
“Hoe ga je met elkaar vreedzamer om? Ook dat
is van belang om te leren!”

 

B 2) Personen die de Gandhi Vredesduif ontvingen (B2.01)

B2.02 Ter inleiding (volgt)

B2.03 Wim Robben (volgt)

B2.04 Evert en Wil Huisman (volgt)

B2.05 Lineke Schakenbos (volgt)

B2.06 Hans Wiebenga (volgt)

B2.07 Abel Hertzberger en Magda van der Ende (volgt)

B2.08 Adrienne van Melle (volgt)

B2.09 Wiggert Platvoet (volgt)

B2.10 Toos en Wim Onderstal (volgt)

B2.11 Nella van der Jagt en Sid Bachrach (‘Gandhi leeft voort in De Weyst’)

C.01 Overzicht C (Korte informatie over de opgenomen organisaties.)

C.02 UNESCO  (Programma voor een Cultuur van Vrede.)

C.03 Raad van Kerken  ('Geweld niet Gewild.')

D.01 Overzicht D (Korte informatie over opgenomen besprekingen.)

D.02 Besprekingen websites

D.03 Boekbesprekingen (overzicht)

D3.01 Duitse overheid ondersteunt burgervredesdienst

D3.02 Een wereld veilig voor conflict

E.01 Actuele informatie (bijeenkomsten, acties, trainingen etc.)

.200 Dossiers (overzicht)

G.01 Overzicht Dossier Geweldloze Kracht

G.02 Wat is ('Wat is geweldloosheid?')

G.03 Voorbeelden (van geweldloze strijd)

G.04 Kracht (van de geweldloze strijd)

G.05 Kenmerken ('Wat kenmerkt geweldloosheid; wat geweld?')

G.06 Doel en middelen

G.07 Is de mens van nature geweldloos?

H.01 Overzicht Dossier Vredescultuur

H.02 Gedachten over  ('Gedachten over een vredescultuur.')

H.03 Infrastructuur (van vredescultuur)

H.04 Naar een waarachtige vredespolitiek

H.07 De beste preventie van geweld

I.01 Overzicht Dossier Conflicthantering (o.a. Burgervredesteams)

I.02 Conflicthantering: lokaal, nationaal, internationaal

I.03 Beste defensie is preventie

I.04 Symptoombestrijding of fundamentele aanpak

I.05  Luisteren in Burundi (vertrouwen opbouwen, dialoog bevorderen, bemiddelen)

I.06  Terreindiplomatie (een ander kader voor conflicten)

I.07  Burgervredesdienst (element van ontwikkelingssamenwerking)

I.08  Effectieve crisispreventie

I.09  UNPO voor geweldloze conflicthantering

I.10  Lokale, nationale en internationale vredesopbouw (16 aandachtspunten)

I.11  Strategieën voor voorkomen van conflicten

I.12  Principes van International Alert

I.13  Principes van de veelsporen-diplomatie

I.14  Agenda voor vrede (en gerechtigheid voor de 21e eeuw)

I.15 Geweldloze strijd: ondergraaf machtsbasis dictator

I.16 Naar een wereldplatform voor conflictoplossing

I.17 Palestijnse strategie van geweldloos verzet

J.01 Overzicht Dossier Innerlijke Vrede

J.02 Cursus Ontwikkelen van Innerlijke Vrede

J.03 'Cursus in Wonderen' brengt vrede dichterbij

J.04 Geweldloosheid: spirituele basis en practische toepassing

J.05 Hoe gevoelig liggen emoties?

K.01 Overzicht Dossier Terreur Aanpakken

K.02 Terrorisme bestrijden  (Verklaring van de SVAG)

K.03  Het menselijk leven is heilig (Verklaring Vredesnobel-prijswinnaars)

K.04  Geweldloze strijd tegen terreur

K.05  Christenen en moslims (schouder aan schouder tegen het terrorisme)

K.06  Terrorisme overwinnen

K.07  Grootschalige vergelding werkt averechts

K.08 Geweldloos ondanks terreur

L.01 Overzicht Dossier Religie en Geweldloosheid

L.02 Themanummer 'Geweldloze Kracht: Kern van de Wereldreligies'

M.01 Overzicht Dossier Opvoeding/Omgangskunde

M.02 Opvoeding / Omgangskunde: inleiding

M.03 Omgangskunde in opvoeding en onderwijs

M.04 Omgangskunde als Onderwijsvak

M.05 Omgangskunde op Basisschool en Voortgezet Onderwijs

M.06 Recht op een geweldloze opvoeding

M.07 Voedt of dooft het afreageren van woede de vlam?

M.08 Scholenproject 'Geweldloos de Sterkste'

M.09 De giraf en de jakhals in ons

N.01 Overzicht Dossier Duurzaam Samenleven

N.02 Duurzaam Samenleven: inleiding

N.03 Handvest van de Aarde / Earth Charter

O.01 Overzicht Dossier Zelfverdediging


O.02 De behoefte aan vreedzame zelfverdediging

O.03 Respectvol sociaal en weerbaar kunnen handelen; methoden van sociale competentie en vreedzame weerbaarheid

O.04 Geweldloze kracht, niet-gewelddadige kracht, geweldskracht. Schema “Trek de Grens”

O.05 Zelfbescherming bij geweldsmisdrijven, een overzicht

O.06 Zelfverdediging vanuit geweldloze kracht (volgt)

 

 

 

Website van:
Stichting voor Actieve Geweldloosheid (SVAG)
Postbus 288, 5280 AG Boxtel (Nederland)
tel.: 045 - 5725409; postbankgiro: 266551
e-mail: info@geweldloosactief.nl

 

(WEB1)